Verzuimverzekering – dit is wat je moet weten.
Terug naar alle blogs

Verzuimverzekering – dit is wat je moet weten.

Laten we beginnen met het antwoord op de meest gestelde vraag: nee, je bent niet verplicht een verzuimverzekering. Je bent wel verplicht om het loon door te betalen als je medewerker ziek wordt. De verplichte loondoorbetalingsperiode geldt in principe voor een periode van twee jaar. Tenzij, UWV je een zgn. loonsanctie oplegt, dan betaal je nog een derde jaar het salaris van je zieke medewerker door.

Wat is een verzuimverzekering?

Een verzuimverzekering dekt het risico van loondoorbetaling aan zieke medewerkers gedurende een periode van twee jaar.  Een verzuimverzekering keert dus het salaris uit als je medewerker ziek wordt. Na een eigen risicoperiode.

Eigen risicoperiode.

De meeste verzekeraars kennen verschillende eigen risicoperiodes, uiteenlopend van 10 werkdagen tot 260 werkdagen (één jaar). En periodes daartussen. Je kunt zelf een eigen risicoperiode kiezen. Dat kun je doen op basis van de premiekosten. Wat kun je betalen of ben je bereid uit te geven aan de verzekeringsdekking?

Je kunt je zelf beter de vraag stellen: in hoeverre kan ik het risico van loondoorbetaling bij ziekte zelf dragen. Als het antwoord is: dat kan ik niet of nauwelijks, zou ik voor een zo klein mogelijk eigen risico kiezen. Daar staat dan wel een forse premie tegenover.

Welke dekking?

Wettelijk gezien, ben je verplicht minimaal 70% van het salaris door te betalen bij ziekte. Gedurende het eerste ziektejaar mag de premie niet onder het wettelijk minimumloon uitkomen. Je ziet dan nogal eens de dekking 100/70 voorbij komen. 100% dekking het eerste jaar, gevolgd door 70% dekking in het tweede jaar.

CAO.

In CAO’s worden vaak afwijkende regelingen overeengekomen. Geldt voor jouw branche een CAO, controleer dan goed hoeveel je moet doorbetalen conform CAO.

Oproepkrachten meeverzekeren?

Alle medewerkers moeten worden verzekerd. Je kunt niet de ene medewerker wel verzekeren en de andere niet. Dat accepteren verzekeraars niet. Bij sommige verzekeraars bestaat wel de mogelijkheid om oproepkrachten uit te sluiten van de dekking. Besef wel, dat uitsluiten van oproepkrachten vaak gepaard gaat met een hogere basispremie. Het uitsluiten van oproepkrachten is daardoor alleen interessant als veel oproepkrachten in dienst hebt. Laat altijd de verschillen uitrekenen.

Maximale uitkering twee jaar.

De verzekerde periode is altijd twee jaar. 104 weken. Na afloop van die periode kan je zieke medewerker een WIA-uitkering aanvragen. Het UWV beoordeelt de WIA-aanvraag van je medewerker. Eén van de criteria waar de uitkering op getoetst word is of jij als werkgever wel voldoende gedaan hebt, om de medewerker te laten re-integreren. Als het antwoord ‘nee’ is, krijg je een loonsanctie en kun je ook het derde ziektejaar het loon doorbetalen. Het jaar van de loonsanctie is niet verzekerd op je verzuimverzekering.

Conventionele dekking of stop-loss.

De conventionele dekking kent een eigen risico op basis van wachtdagen, zoals hierboven genoemd. Grote(re) bedrijven, vanaf loonsommen van zo’n € 1.500.000 kunnen ook voor een stop-lossdekking kiezen. Er wordt dan een eigen risico afgesproken in euro’s. Bijvoorbeeld, over de eerste € 425.000 loondoorbetalingskosten ontvangt de onderneming geen uitkering. Daarboven wel.

Jaarlijkse poliscarrousel.

Jaarlijks herijken verzekeraars de premie. Met een mooi woord, noemen ze dat experience rating. Op basis van de ervaring, de uitgekeerde schadebedragen, berekenen verzekeraars de premie opnieuw. Vaak betekent dat je een nieuw premievoorstel krijgt met een verhoging. Op basis van ervaring een premieverlaging, komt slechts heel zelden voor.

Qees gaat -als je een premieverhoging voorgesteld hebt gekregen- automatisch premies bij andere verzekeraars voor je berekenen. Vaak lukt het ons wel om elders een voordeliger tarief voor je in te kopen. Niet zelden zelfs lager als de premie van voor de verhoging. Je premie laten vergelijken loont. Zeker als je dat door een specialist als Qees laat doen.

Om antwoord te geven op de vraag of je een verzuimverzekering zou moeten afsluiten, moet je een financiële analyse maken. Het risico van loondoorbetaling bij ziekte kan groot zijn. Soms zo groot, dat je zonder een polis met de juiste dekking, de kosten van zieke medewerkers je wel eens kan opbreken.

Vraag de verzekeringsexperts van Qees om advies. Wij vergelijken nagenoeg alle verzuimverzekeraars in Nederland. We hebben niet alleen verzekeringskennis in huis. Wij ondersteunen je ook als je medewerker ziek is. We nemen je daarbij alle rompslomp uit handen.

Categorieën | Steun in de Rug Verzuimverzekering
05 oktober 2023
Lambert Becks.
Geschreven door Lambert Becks.
Categorieën | Steun in de Rug Verzuimverzekering

Anderen bekeken ook

Regelmatig schrijven onze professionals blogs over onderwerpen die waarschijnlijk ook voor jou interessant zijn.

Bekijk alle blogs