Casemanagement volgens Qees.

Qees werkt graag op een eigen wijze. Met oog voor jouw onderneming. Zeker als het gaat om casemanagement.

Casemanagement.

Casemanagement op zijn Qees. De casemanager van Qees gelooft in de kracht van eigen initiatief en werkt daarnaar.

Meer dan een gesprekspartner. We kennen de branche, de partijen, spreken hun taal en vertalen dat naar jouw onderneming.

Qees bewaakt het proces. We houden vast. Doen dat vasthoudend. We bewaken zo het proces vanuit jouw belang.

Wat doet een casemanager verzuim.

Een casemanager verzuim begeleidt de zieke medewerker, legt afspraken vast in een plan van aanpak en houdt het re-integratieproces in de gaten.

Neem contact op

Casemanagement op zijn Qees.

Als je medewerker ziek is, komt de casemanager ziekteverzuim in beeld. Hij of zij begeleidt jouw zieke medewerker, stelt samen met jouw medewerker een plan van aanpak op en houdt overzicht. De casemanager verzuim van Qees kijkt verder. Omdat de casemanager jouw onderneming kent. En weet wat de mogelijkheden binnen jouw bedrijf zijn.

Casemanagement op zijn Qees.

Oog voor jouw belang.

Als je medewerker ziek is, houdt Qees jouw belang in de gaten. Gaan op regelmatige basis het gesprek aan. Bewaken het proces rondom de ziekte van je medewerker. Altijd met oog voor jouw belang. Omdat we samen de inzetbaarheid van je medewerkers willen verhogen.

Casemanagement op zijn Qees.

Je medewerker ziek? Dan komt de casemanager ziekteverzuim in beeld. Wij houden nauw contact met de casemanager verzuim die jouw medewerker begeleidt. We sturen op het proces. Duwen als het nodig is. Trekken als iets te lang duurt. We geven je advies. Gevraagd en ongevraagd. Daardoor kun je steeds de beste keuze maken. Voor jouw onderneming. Voor je medewerker. Dat is casemanagement op zijn Qees.

Meer dan een gesprekspartner.

We spreken de taal van elke partner in de keten. Kunnen daardoor vertalen. Voorkomen daarmee misverstanden en vertragingen. We kennen jouw onderneming. Denken mee. En helpen zo om de neuzen dezelfde richting op te krijgen. Daar wordt je onderneming sterker van.

Qees bewaakt het proces.

Uniek in de branche: in ons portaal volgen wij het ziekteproces op de voet. En jij kunt meekijken, mee communiceren en dossiers aanvullen. Je weet wie het casemanagement doet. Je kunt elke stap die de casemanager verzuim vastlegt voor het dossier volgen. Qees bewaakt dat iedere schakel in het proces de juiste stappen op het juiste moment zet. Zo zorgen wij voor jou. Kun jij je richten op je medewerker en je onderneming.

De meest gestelde vragen

Elke situatie kan weer leiden tot een nieuwe vraag. Hier staan vragen die we veel krijgen. Met een uitgebreider antwoord. Omdat je dat nodig hebt. Soms.

Het antwoord op deze vraag kan kort zijn: op de laatste dag van het dienstverband doe je een ziek uit dienstmelding bij het UWV. Tenminste als je medewerker ziek is dan 😉

Een ziek uit dienstmelding doe je als je medewerker ziek is, terwijl het dienstverband afloopt en niet verlengd gaat worden. Het UWV neemt dan de verplichtingen van jou over. In plaats van loon (bij ziekte) ontvangt je (ex-)medewerker een uitkering ziektewet. Ook de re-integratieverplichtingen worden door het UWV overgenomen.

Lees meer

Iedereen heeft recht op loondoorbetaling ziekte. Ook als iemand een oproep- of 0 uren contract heeft. Maar ja, hoe stel je een salaris vast van iemand die geen vast salaris heeft? Laten we eens verder kijken naar de rechten en plichten bij een 0 uren contract als er sprake is van ziekte.

Lees meer

Werknemers moeten zich ziek melden als ze door ziekte niet meer in staat zijn om hun werk te doen. De afweging om zich ziek te melden, maakt de medewerker zelf. Wanneer mag een medewerker zich ziekmelden? Je medewerker zou zichzelf de volgende vragen moeten stellen.

  • Ben ik ziek?
  • Ben ik nog in staat om te werken?

Als het antwoord op de eerste vraag ‘ja’ is én het antwoord op de tweede vraag ‘nee’ is, dan kan een medewerker zich ziek melden op het werk. Kan zich ziek melden.

Lees meer
Bekijk alle vragen

Gerelateerde blogs

Regelmatig schrijven onze professionals blogs over onderwerpen die waarschijnlijk ook voor jou interessant zijn.

Bekijk alle blogs