Ongewenst gedrag op de werkvloer. Dat wil toch niemand?

Qees werkt samen met vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon van Qees is onafhankelijk. Pakt ongewenst gedrag op de werkvloer aan. Belangrijk voor jouw medewerker. Goed voor je onderneming.

Vertrouwenspersoon.

Een vertrouwenspersoon van Qees. Luistert, bemiddelt, steunt en adviseert

Luisteren en gehoord worden. Daar begint het mee.

Voorkom dat een medewerker ziek wordt. En bied ze een veilige werkplek.

Luisteren, bemiddelen en nog veel meer.

Ongewenst gedrag op de werkvloer kan voor veel ellende zorgen. Een vertrouwenspersoon pakt die ellende vroegtijdig aan. Om te voorkomen dat een medewerker zich ziekmeldt.

Neem contact op

Een eigen of een externe vertrouwenspersoon.

Helaas komt het vaker voor dan eenieder lief is: ongewenst gedrag op de werkvloer. Het is een veelvoorkomende reden van uitval door ziekte. De overheid gaat werkgevers verplichten om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Een vertrouwenspersoon luistert, bemiddelt, steunt, beschermt en adviseert. Dat mag een persoon van binnen je bedrijf zijn. Je kunt ook een externe vertrouwenspersoon benoemen. Iemand op afstand. Die onafhankelijk is. Qees kan je daarmee helpen.

Een eigen of een externe vertrouwenspersoon.

Belangrijk voor je medewerker. Goed voor je bedrijf.

Een vertrouwenspersoon van Qees is bereikbaar, onafhankelijk en werkt volgens duidelijke uitgangspunten. Want iedere medewerker heeft baat bij een veilige werkomgeving waar talent de ruimte krijgt.

Een vertrouwenspersoon van Qees.

Een externe vertrouwenspersoon staat verder van je organisatie af. Daardoor is deze onafhankelijker. Bovendien is de Qees vertrouwenspersoon altijd bereikbaar. Dat verlaagt de drempel aanzienlijk. Eigenlijk biedt de medewerker die een vertrouwenspersoon inschakelt jou een kans. Immers, de medewerker wil zelf iets veranderen aan de situatie. Wil voorkomen dat een ongewenste situatie verergert of tot ziekte leidt.

Werkwijze.

In een overleg stelt de Qees vertrouwenspersoon zich voor. Vervolgens wordt uitgelegd wat de werkwijze is. Luisteren, daar begint het mee. Na het luisteren kunnen verschillende stappen worden gezet: bemiddelen bijvoorbeeld. Of de medewerker leert om zich te wapenen. Soms zal bescherming nodig zijn. Dat proces wordt begeleid en ondersteund. Maar het allerbelangrijkste is dat de angel eruit gehaald wordt, voordat iemand echt ziek wordt. Belangrijk voor je medewerker. Goed voor jouw bedrijf.

Doel.

Een veilige werkplek waar je talent de ruimte krijgt. Dat willen de meeste medewerkers. Ondernemers willen een veilige werkplek waar geen of nauwelijks ziekteverzuim is. En al helemaal geen ziekteverzuim door pestgedrag of ander ongewenst gedrag. De Qees vertrouwenspersoon kan vroegtijdig de angel uit het pijnlijke proces halen. Door te luisteren, te adviseren of te beschermen. Daarmee voorkomt de vertrouwenspersoon dat jouw medewerker ziek wordt. Dat is beter voor de medewerker. En belangrijk voor jouw onderneming.

De meest gestelde vragen

Elke situatie kan weer leiden tot een nieuwe vraag. Hier staan vragen die we veel krijgen. Met een uitgebreider antwoord. Omdat je dat nodig hebt. Soms.

Liever dan verzuimprotocol spreekt Qees van ‘teamafspraken als je even niet kunt werken’. In een ziekteverzuimprotocol leg je vast hoe er in jouw bedrijf omgegaan wordt met ziekteverzuim. Je beschrijft welke stappen gezet worden naar een terugkeer op de werkvloer.

Lees meer

Iedereen krijgt te maken met de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Deze wet treedt in werking als iemand ziek is. Het is een wet die stap voor stap zegt wat je op welk moment moet doen. Jij, samen met de medewerker en de arbodienst. Het grootste nadeel vindt Qees dat de wet pas in week 6 start. Terwijl je juist die eerste 6 weken grote winst kunt behalen.

Lees meer

We zeggen wel eens ‘als werkgever mag je alles vragen, maar je medewerker bepaalt zelf of hij of zij antwoord geeft. Medische vragen mag je niet stellen. Als werkgever heb je wel recht op informatie. Dat is vastgelegd in de privacywet. Het klinkt misschien wat gek. Maar Qees gelooft echt dat het een voordeel voor de werkgever is. Waarom?  Omdat jij je dan kunt richten op de persoon en de mogelijkheden en niet op de ziekte en de mogelijke beperkingen daarvan.

Lees meer
Bekijk alle vragen

Gerelateerde blogs

Regelmatig schrijven onze professionals blogs over onderwerpen die waarschijnlijk ook voor jou interessant zijn.

Bekijk alle blogs