Ongewenst gedrag op de werkvloer. Dat wil toch niemand?

Qees werkt samen met vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon van Qees is onafhankelijk. Pakt ongewenst gedrag op de werkvloer aan. Belangrijk voor jouw medewerker. Goed voor je onderneming.

Vertrouwenspersoon.

Een vertrouwenspersoon van Qees. Luistert, bemiddelt, steunt en adviseert

Luisteren en gehoord worden. Daar begint het mee.

Voorkom dat een medewerker ziek wordt. En bied ze een veilige werkplek.

Luisteren, bemiddelen en nog veel meer.

Ongewenst gedrag op de werkvloer kan voor veel ellende zorgen. Een vertrouwenspersoon pakt die ellende vroegtijdig aan. Om te voorkomen dat een medewerker zich ziekmeldt.

Neem contact op

Een eigen of een externe vertrouwenspersoon.

Helaas komt het vaker voor dan eenieder lief is: ongewenst gedrag op de werkvloer. Het is een veelvoorkomende reden van uitval door ziekte. De overheid gaat werkgevers verplichten om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Een vertrouwenspersoon luistert, bemiddelt, steunt, beschermt en adviseert. Dat mag een persoon van binnen je bedrijf zijn. Je kunt ook een externe vertrouwenspersoon benoemen. Iemand op afstand. Die onafhankelijk is. Qees kan je daarmee helpen.

Een eigen of een externe vertrouwenspersoon.

Belangrijk voor je medewerker. Goed voor je bedrijf.

Een vertrouwenspersoon van Qees is bereikbaar, onafhankelijk en werkt volgens duidelijke uitgangspunten. Want iedere medewerker heeft baat bij een veilige werkomgeving waar talent de ruimte krijgt.

Een vertrouwenspersoon van Qees.

Een externe vertrouwenspersoon staat verder van je organisatie af. Daardoor is deze onafhankelijker. Bovendien is de Qees vertrouwenspersoon altijd bereikbaar. Dat verlaagt de drempel aanzienlijk. Eigenlijk biedt de medewerker die een vertrouwenspersoon inschakelt jou een kans. Immers, de medewerker wil zelf iets veranderen aan de situatie. Wil voorkomen dat een ongewenste situatie verergert of tot ziekte leidt.

Werkwijze.

In een overleg stelt de Qees vertrouwenspersoon zich voor. Vervolgens wordt uitgelegd wat de werkwijze is. Luisteren, daar begint het mee. Na het luisteren kunnen verschillende stappen worden gezet: bemiddelen bijvoorbeeld. Of de medewerker leert om zich te wapenen. Soms zal bescherming nodig zijn. Dat proces wordt begeleid en ondersteund. Maar het allerbelangrijkste is dat de angel eruit gehaald wordt, voordat iemand echt ziek wordt. Belangrijk voor je medewerker. Goed voor jouw bedrijf.

Doel.

Een veilige werkplek waar je talent de ruimte krijgt. Dat willen de meeste medewerkers. Ondernemers willen een veilige werkplek waar geen of nauwelijks ziekteverzuim is. En al helemaal geen ziekteverzuim door pestgedrag of ander ongewenst gedrag. De Qees vertrouwenspersoon kan vroegtijdig de angel uit het pijnlijke proces halen. Door te luisteren, te adviseren of te beschermen. Daarmee voorkomt de vertrouwenspersoon dat jouw medewerker ziek wordt. Dat is beter voor de medewerker. En belangrijk voor jouw onderneming.

De meest gestelde vragen

Elke situatie kan weer leiden tot een nieuwe vraag. Hier staan vragen die we veel krijgen. Met een uitgebreider antwoord. Omdat je dat nodig hebt. Soms.

Het antwoord op deze vraag kan kort zijn: op de laatste dag van het dienstverband doe je een ziek uit dienstmelding bij het UWV. Tenminste als je medewerker ziek is dan 😉

Een ziek uit dienstmelding doe je als je medewerker ziek is, terwijl het dienstverband afloopt en niet verlengd gaat worden. Het UWV neemt dan de verplichtingen van jou over. In plaats van loon (bij ziekte) ontvangt je (ex-)medewerker een uitkering ziektewet. Ook de re-integratieverplichtingen worden door het UWV overgenomen.

Lees meer

Iedereen heeft recht op loondoorbetaling ziekte. Ook als iemand een oproep- of 0 uren contract heeft. Maar ja, hoe stel je een salaris vast van iemand die geen vast salaris heeft? Laten we eens verder kijken naar de rechten en plichten bij een 0 uren contract als er sprake is van ziekte.

Lees meer

Werknemers moeten zich ziek melden als ze door ziekte niet meer in staat zijn om hun werk te doen. De afweging om zich ziek te melden, maakt de medewerker zelf. Wanneer mag een medewerker zich ziekmelden? Je medewerker zou zichzelf de volgende vragen moeten stellen.

  • Ben ik ziek?
  • Ben ik nog in staat om te werken?

Als het antwoord op de eerste vraag ‘ja’ is én het antwoord op de tweede vraag ‘nee’ is, dan kan een medewerker zich ziek melden op het werk. Kan zich ziek melden.

Lees meer
Bekijk alle vragen

Gerelateerde blogs

Regelmatig schrijven onze professionals blogs over onderwerpen die waarschijnlijk ook voor jou interessant zijn.

Bekijk alle blogs