Een 0 uren contract: wordt het loon doorbetaald bij ziekte?
Terug naar alle FAQ's

Een 0 uren contract: wordt het loon doorbetaald bij ziekte?

Iedereen heeft recht op loondoorbetaling ziekte. Ook als iemand een oproep- of 0 uren contract heeft. Maar ja, hoe stel je een salaris vast van iemand die geen vast salaris heeft? Laten we eens verder kijken naar de rechten en plichten bij een 0 uren contract als er sprake is van ziekte.

Wat is een 0-uren contract?

Een 0 uren contract is een arbeidsovereenkomst waarbij je geen aantal vaste uren met je medewerker hebt afgesproken. Flexibiliteit voor jou én voor je medewerker. Je medewerker heeft geen zekerheid over het aantal uren dat hij per week of per maand voor je werkt. Vooral in de horeca en in retail komt dit type arbeidsovereenkomst veel voor.

De juridische benaming is een ‘overeenkomst met uitgestelde oproepplicht’. De werkgever moet een medewerker minstens vier dagen van te voren oproepen. Voor elke oproep moet je minstens drie uur uitbetalen.

Als je medewerker een jaar bij je in dienst is, ben je verplicht -ik herhaal: verplicht- je medewerker een contract met vaste uren aan te bieden. Je medewerker is niet verplicht om dit contract met vaste uren te accepteren. Als je medewerker het contract met vaste uren niet accepteert, blijft het oproepcontract bestaan. Jaarlijks moet je dit aanbod aan je medewerkers met een 0 uren contract doen. Doe je het niet, bestaat het rechtsvermoeden dat je medewerker voortaan een contract met vaste uren heeft. Einde aan de flexibiliteit. Voorkom ellende en doe jaarlijks een aanbod. Wijs  je medewerkers ook op de verplichtingen die horen bij een contract met vaste uren.

Hoeveel loon moet je doorbetalen aan medewerkers met een 0 uren contract?

Als een medewerker zich ziek meldt, ben je wettelijk verplicht om 70% van het loon door te betalen. Als 70% van het afgesproken loon onder het wettelijk minimumloon uitkomt, heeft je medewerker recht op het wettelijk minimumloon.

De volgende situaties doen zich voor:

  • Je medewerker staat ingepland, waarna hij of zij zich ziek meldt. In dat geval heeft je medewerker recht op 70% van het loon. Het salaris kun je in dit geval redelijk eenvoudig vaststellen. Je gaat dan uit van het salaris dat hoort bij de uren waarvoor de medewerker al ingepland was. Ook hier geldt: als het minimumloon hoger is, heeft je medewerker recht op het wettelijk minimumloon.
  • Je medewerker is niet meer ingepland, nog steeds ziek en minimaal drie maanden in dienst. In dat geval bestaat er mogelijk recht op doorbetaling van het loon van 70% over de uren die in de voorgaande drie maanden gemiddeld zijn gewerkt. We spreken van een mogelijk recht omdat de medewerker met een zekere regelmaat ingezet moet zijn. Dan heeft je medewerker het recht op loondoorbetaling op basis van het gemiddelde aantal uren dat hij of zijn in de voorafgaande drie maanden heeft gewerkt. Ook als er geen werk zou zijn geweest, heeft je medewerker het recht op loondoorbetaling op basis van de gemiddelde uren. Dan is het  belangrijk dat je medewerker zelf actie onderneemt. Je medewerker zal eerst een schriftelijk verzoek bij je indienen. En weet dat het Juridisch Loket of vakbond staat te popelen om je medewerker bij te staan op het moment dat jij niet instemt met het verzoek van je medewerker.
  • Valt je onderneming onder de werking van een CAO? In verschillende CAO’s zijn afspraken gemaakt over de loondoorbetaling van medewerkers met een 0 uren contract.

Geen verrassingen.

Om te voorkomen dat je met onverwachte kosten wordt geconfronteerd, kun je beleid maken op het doorbetalen van loon aan medewerkers met een 0 uren contract.

  • Breng in kaart om welke medewerkers het gaat en biedt jaarlijks een contract met vaste uren aan. Bespreek de rechten en de plichten die horen bij de contractswijziging Een vast salaris klinkt aantrekkelijk voor je medewerker. De verplichting om op vaste tijden te werken -bijvoorbeeld ook in de examenperiode of proefwerkweek- leidt wellicht tot minder enthousiasme bij je medewerkers.
  • Sluit een verzuimverzekering waarbij je de medewerkers met een 0 uren contract in de dekking meeneemt.

Je kunt maar beter goed voorbereid zijn. Meer weten of overleggen met de specialisten van Qees. Neem gerust contact op.

Is je vraag niet beantwoord? Of wil je meer weten? Neem contact op! Qees is er voor je.

Is je vraag niet beantwoord?

Of wil je meer weten? Neem contact op! Qees is er voor je.

Neem contact op