Een arbodienst. Maar dan op z’n Qees.

Arbodienst. Qees zit er boven op. Om jouw belang in het oog te houden.

Arbodienst.

Qees en arbo. Qees houdt jouw belang in de gaten. Wel zo fijn.

Wat doet een arbo. Een arbodienst verzorgt het casemanagement, schakelt een bedrijfsarts in als het nodig is en begeleidt zo de zieke medewerker.

Wet Verbetering Poortwachter. De wet gaat over verplichtingen en moeten. Buig het om naar kansen. Wij helpen je daarbij.

Eén team, twee invalshoeken.

Wanneer je medewerker ziek wordt, krijg je te maken met een arbodienst. Die is vooral met de gezondheid van de medewerker bezig. Wij houden jouw belang in het oog.

Neem contact op

Maar dan op zijn Qees.

Een arbodienst nodig? Team Qees werkt samen met een betrokken arbodienst. Meerdere zelfs. We luisteren naar je. We kennen alle wet- en regelgeving. Daardoor geven we je advies op maat. En jij? Je selecteert wat voor jouw onderneming het beste is. En wij houden zicht op het hele proces. Wel zo handig. Wel zo Qees.

Maar dan op zijn Qees.

Qees’ idee over arbo.

Wanneer je een arbodienst te maken krijgt, vertegenwoordigt Qees jouw belang. Dat vindt Qees belangrijk.

Qees en arbo.

Qees houdt regie op het proces bij de arbodienst. Een arbodienst houdt het belang van de medewerker in het oog. Qees staat aan jouw kant. Werkt steeds vanuit jouw belang. Qees herkent en erkent dat jij een belangrijke rol hebt bij het begeleiden van je medewerker. We vragen jou naar jouw wensen en gewenste uitkomsten. We vertalen vervolgens de informatie van de arbodienst naar praktische oplossing voor jou en je medewerker. Uiteraard binnen de kaders van de wettelijke regels. De juiste balans vinden, dat mag je van Qees verwachten.

Wat doet een arbodienst.

Een arbodienst ondersteunt werkgevers bij hun arbeidsomstandighedenbeleid en hun verzuimbeleid. Eigenlijk is hun doel om de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers te bevorderen. In de praktijk ziet een ondernemer de arbodienst vooral als een medewerker ziek is. Dan komen de casemanager en bedrijfsarts in beeld. Zij beschermen het belang van de zieke medewerker.

Wet Verbetering Poortwachter.

Verschrikkelijk hè, al die verplichtingen… Toch is de wet Poortwachter er niet voor niets. Wij geloven dat deze verplichting mogelijkheden biedt. Natuurlijk door de juiste stappen op het juiste moment te zetten. Ook helpen we jou door het goede gesprek te voeren. Qees is ervan overtuigd: de wet Poortwachter biedt kansen. De kans bijvoorbeeld om met je zieke medewerker in gesprek te gaan. Om een passend plan van aanpak te maken. Of om iemand in beweging te laten komen. Samen. In overleg. De Wet Verbetering Poortwachter is in het leven geroepen om langdurige ziekte terug te dringen. Daar is Qees altijd voor. Want een gezonde medewerker is gezonder voor je onderneming.

De meest gestelde vragen

Elke situatie kan weer leiden tot een nieuwe vraag. Hier staan vragen die we veel krijgen. Met een uitgebreider antwoord. Omdat je dat nodig hebt. Soms.

Het antwoord op deze vraag kan kort zijn: op de laatste dag van het dienstverband doe je een ziek uit dienstmelding bij het UWV. Tenminste als je medewerker ziek is dan 😉

Een ziek uit dienstmelding doe je als je medewerker ziek is, terwijl het dienstverband afloopt en niet verlengd gaat worden. Het UWV neemt dan de verplichtingen van jou over. In plaats van loon (bij ziekte) ontvangt je (ex-)medewerker een uitkering ziektewet. Ook de re-integratieverplichtingen worden door het UWV overgenomen.

Lees meer

Iedereen heeft recht op loondoorbetaling ziekte. Ook als iemand een oproep- of 0 uren contract heeft. Maar ja, hoe stel je een salaris vast van iemand die geen vast salaris heeft? Laten we eens verder kijken naar de rechten en plichten bij een 0 uren contract als er sprake is van ziekte.

Lees meer

Werknemers moeten zich ziek melden als ze door ziekte niet meer in staat zijn om hun werk te doen. De afweging om zich ziek te melden, maakt de medewerker zelf. Wanneer mag een medewerker zich ziekmelden? Je medewerker zou zichzelf de volgende vragen moeten stellen.

  • Ben ik ziek?
  • Ben ik nog in staat om te werken?

Als het antwoord op de eerste vraag ‘ja’ is én het antwoord op de tweede vraag ‘nee’ is, dan kan een medewerker zich ziek melden op het werk. Kan zich ziek melden.

Lees meer
Bekijk alle vragen

Gerelateerde blogs

Regelmatig schrijven onze professionals blogs over onderwerpen die waarschijnlijk ook voor jou interessant zijn.

Bekijk alle blogs