Wanneer vul je een periodiek evaluatieformulier in?
Terug naar alle FAQ's

Wanneer vul je een periodiek evaluatieformulier in?

Als je een nieuw advies hebt gekregen van de bedrijfsarts, vul je een evaluatieformulier in. In het evaluatieformulier sta je stil hoe de re-integratie tot nu toe verlopen is én kijk je vooruit naar de toekomst.

UWV heeft een format gemaakt. Je hoeft niet het hele formulier in te vullen. Alleen datgene wat voor jou of je medewerker relevant is, vul je in.

Het (periodiek) evaluatieformulier vul je in de volgende situaties in:

  • Na een nieuw advies van de bedrijfsarts;
  • Na een jaar, de zgn. eerstejaarsevaluatie; (let op! Verplichting)
  • Na een deskundigenoordeel.
  • Na een arbeidsdeskundig advies.
  • Of als er iets is veranderd binnen je organisatie.

Waarom een evaluatieformulier?

Om de re-integratie van je medewerker nooit -ahum, bijna nooit- in een rechte lijn loopt. Soms gaat het iets sneller dan verwacht, op andere moment stagneert het herstel of is er juist sprake van een terugval. Als werkgever wil zien of je op de juiste weg ziet. Of je wel het beste voor je medewerker aan het doen bent. Als er wat verandert leggen jullie dat vast in een evaluatieformulier.

Bijstelling plan van aanpak of (eerstejaars) evaluatie?

Er is wat verwarring. Na het eerste bezoek aan de bedrijfsarts, stelt de bedrijfsarts de probleemanalyse op. Werkgever en medewerker vullen dan samen een plan van aanpak. Als de situatie verandert stel je -ook weer samen- het plan van aanpak bij. De UWV heeft daar een formulier voor gemaakt. Dat formulier heet (eerstejaars)evaluatie. Dat formulier gebruik je dus zowel bij een tussentijdse of periodieke evaluatie als bij de eerstejaarsevaluatie. Hetzelfde formulier.

Je hoeft overigens het formulier van UWV niet te gebruiken. Je mag ook een eigen formulier gebruiken. Of een brief schrijven. Of gespreksaantekeningen maken. Wat je wil. Het is vormvrij.

Visie werkgever en medewerker.

Sinds 2023 is het formulier van UWV wat veranderd. Kleine verandering, maar wel een hele belangrijke. Zowel werkgever als de medewerker leggen hun visie op de re-integratie vast. Dat is gedaan om de rol van de medewerker te versterken.

Wie vult het periodiek evaluatieformulier in?

Je voert samen een gesprek over de re-integratie. De werkgever vult samen met de zieke medewerker het evaluatieformulier. In de praktijk zien we nog vaak dat de werkgever het formulier invult en vervolgens de medewerker laat aanvullen. Kan. Niets mis mee.

Je kan het ook omdraaien. Je laat je medewerker het formulier invullen en jij controleert en past zo nodig aan. Durf je het aan om je medewerker eigenaarschap te maken van het proces? Zorg dat de juiste persoon aan de bal is.

Doen!

Het evaluatieformulier is een prima middel om als leidraad te dienen bij het periodiek ‘koffiemoment’ dat je met je medewerker hebt. Maak er een gewoonte van om steeds het gesprek vast te leggen in een evaluatieformulier.

Op de site van UWV kun je het (eerstejaars)evaluatieformulier downloaden.

 

Meer weten of overleggen met de specialisten van Qees. Neem gerust contact op.

 

Is je vraag niet beantwoord?

Of wil je meer weten? Neem contact op! Qees is er voor je.

Neem contact op