Terug naar alle FAQ's

Wanneer moeten werknemers zich ziekmelden?

Werknemers moeten zich ziek melden als ze door ziekte niet meer in staat zijn om hun werk te doen. De afweging om zich ziek te melden, maakt de medewerker zelf.

 

Wanneer mag een medewerker zich ziekmelden? Je medewerker zou zichzelf de volgende vragen moeten stellen.

·         Ben ik ziek?
·         Ben ik nog in staat om te werken?

Als het antwoord op de eerste vraag ‘ja’ is én het antwoord op de tweede vraag ‘nee’ is, dan kan een medewerker zich ziek melden op het werk. Kan zich ziek melden.

Bij een ziekmelding horen consequenties. De medewerker die zich ziek meldt, zal de regels van het verzuimprotocol van de onderneming moeten opvolgen. Daar hoort een bezoekje aan de bedrijfsarts bij. Wil je de regels uit het protocol niet volgen, kun je als medewerker ook voor een andere verlofsoort kiezen. Misschien is een vrije dag opnemen een beter idee? Of een afkoelingsperiode bij een (dreigende) conflictsituatie.

 

Zo snel mogelijk ziekmelden.

Als medewerkers door ziekte niet in staat zijn om te werken, moeten ze zich zo snel mogelijk ziekmelden. Het is belangrijk dat het ziekteverlof zo snel mogelijk aangevraagd wordt. Of eigenlijk: direct. Maar wat betekent dat dan: je direct ziekmelden? Dat hangt helemaal van de situatie af en van de afspraken die binnen je bedrijf gelden of vastgelegd zijn. In het verzuimprotocol maak je hier afspraken over, waar iedereen zich aan te houden heeft.

Waarom zo snel mogelijk op het werk ziekmelden?

Het is belangrijk dat je medewerker de ziekmelding direct doorgeeft. Dan kun jij het direct aan Qees of aan de arbodienst doorgeven.

De grootste winst is te behalen in de verzuimperiode kort na de ziekmelding.

Er zijn arbodiensten die werkgever en medewerker ‘laten bungelen’. De Wet Verbetering Poortwachter geeft arbodiensten en werkgevers vrijheid om zelf invulling te geven aan de eerste zes weken. De werkgever weet niet wat te doen en de arbodienst communiceert in de  eerste weken via een online formulier of een chatbot. Inderdaad efficiënt voor de arbodienst. Minder effectief.

Juist in de eerste periode is persoonlijk contact belangrijk. Zowel door de werkgever als ook door de arbodienst. Er zijn arbodiensten die op de eerste of tweede werkdag altijd persoonlijk contact opnemen. Dat gebeurt dan door een casemanager van de arbodienst. Soms vindt er een medische intake plaats door een medisch casemanager. Met de informatie van de (medisch) casemanager, kun je als werkgever gerichte afspraken maken met je medewerker. Soms is volledig rust de beste optie. In een andere situatie is het goed om zo snel mogelijk met een opbouw te beginnen. Overleg hierover tussen werkgever en medewerker is belangrijk.

Waar vind je regels over ziekmelden op het werk?

Er is geen vaste plek waar je de regels zou moeten vastleggen. De meest logische plek om vast te leggen wanneer een medewerker zich zou moeten ziekmelden is een verzuimprotocol. Soms leggen ondernemers  ze vast in een bedrijfsreglement of personeelshandboek. Als er een CAO geldt voor je onderneming, vind je in de CAO vaak iets tegen over ziekte en ziekmelding. Je kunt de regels ook vastleggen in een arbeidsovereenkomst. Dat heeft niet onze voorkeur.

Meer weten of overleggen met de specialisten van Qees. Neem gerust contact op.

Is je vraag niet beantwoord?

Of wil je meer weten? Neem contact op! Qees is er voor je.

Neem contact op