Terug naar alle FAQ's

Wat is de Wet verbetering poortwachter?

Iedereen krijgt te maken met de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Deze wet treedt in werking als iemand ziek is. Het is een wet die stap voor stap zegt wat je op welk moment moet doen. Jij, samen met de medewerker en de arbodienst. Het grootste nadeel vindt Qees dat de wet pas in week 6 start. Terwijl je juist die eerste 6 weken grote winst kunt behalen.

De Wet verbetering poortwachter is in het leven geroepen om langdurig ziekteverzuim tegen te gaan. Een medewerker moet zo snel mogelijk weer terug naar de werkvloer. Natuurlijk wel op een verantwoorde wijze. Dus wordt er vooral gekeken naar wat iemand wel kan. Bovendien worden er afspraken gemaakt en vastgelegd: tussen werkgever en medewerker, tussen medewerker en bedrijfsarts en de arbodienst.

De Wet verbetering poortwachter duurt maximaal twee jaar. Gelukkig duurt niet iedere ziekte zo lang. Meestal is iemand er met een paar dagen weer bovenop.

Qees ziet dat veel ondernemers de Wvp als een noodzakelijke verplichting voor het UWV zien. Qees zit er anders in. Door samen in gesprek te gaan en afspraken te maken met je medewerker, kun je zoveel meer bereiken. Maak er een routine van. Wekelijks of tweewekelijks samen een koffiemomentje plannen. Door notities te maken en vast te leggen in het verzuimdossier, geef je zo’n koffiemomentje een formeel karakter. Misschien nog wel belangrijker: door dit contact voorkom je afstand tussen de zieke medewerker en de collega’s. En afstand of verwijdering is een grote spelbreker bij een snelle terugkeer van je zieke medewerker.

Laten we de stappen uit de Wet verbetering poortwachter eens op een rijtje zetten:

Week 1: de ziekmelding.

Je medewerker heeft zich ziek gemeld. Werk je samen met Qees? Dan geef je het aan ons door. Anders doe je dat bij je arbodienst, verzekeraar en/of salarisadministrateur. Het liefst op de dag zelf. Het mag ook later, als het maar binnen één week gebeurt. Soms willen verzekeraars de melding binnen twee dagen ontvangen.

Week 6: advies van bedrijfsarts (probleemanalyse).

Is de medewerker langer uit de running? Dan is het verplicht om uiterlijk in de 6e week er een bedrijfsarts bij te roepen. Dit kan en mag ook al eerder. Bij Qees betrekken we de bedrijfsarts er al meteen bij. Als dat nodig is. Zeker omdat die eerste weken zoveel winst valt te behalen.

Een bedrijfsarts stelt medische vragen. Hij of zij kijkt welke beperkingen je medewerker ondervindt. En wat er nog wel mogelijk is. Op basis van de info brengt de bedrijfsarts een advies. Dat wordt een probleemanalyse genoemd. Dit document krijg je uiterlijk in de zesde ziekteweek van de bedrijfsarts. Qees zit er ook achteraan dat dit tijdig gebeurt.

Week 8: plan van aanpak.

Vanuit de probleemanalyse kun je een plan van aanpak schrijven. Die moet uiterlijk twee weken na de probleemanalyse gemaakt worden. In het plan van aanpak leg je vast hoe je de medewerker weer in het bedrijf wil krijgen. Dit plan maak je samen met de medewerker. Ook de medewerker wordt om zijn visie gevraagd rondom zijn herstel. Samen leggen jullie de gemaakte afspraken vast. Jullie ondertekenen ze ook. Het gaat immers om een gezamenlijke inspanning.

Periodiek naar de bedrijfsarts.

Na het eerste bezoek aan de bedrijfsarts, wordt je medewerker met enige regelmaat opgeroepen voor een consult bij de bedrijfsarts. Stelregel bij de meeste arbodiensten dat dit om de 6 weken gebeurt. Wij vinden vooral dat het pragmatisch moet zijn. Sneller als het nodig is voor herstel. Minder frequent als bezoek aan de bedrijfsarts op dat moment weinig toevoegt.

Week 42: ziekmelding bij het UWV.

Uiterlijk in week 42 geef je aan het UWV door dat je medewerker ziek is. Doe je dat niet, dan krijg je een boete. En daar wordt niemand beter van.

Week 52: eerstejaarsevaluatie en re-integratieverslag.

De medewerker is nu een jaar ziek. Ga samen (rond deze tijd) om tafel. Bespreek hoe het gaat. Wat er is gedaan om te re-integreren. En hoe jullie dit in het tweede ziektejaar willen doen. Stel ook einddoelen op. Dit maakt onderdeel uit van het re-integratieverslag.

Week 87: WIA-aanvraag.

De zieke collega mag vanaf week 87 een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. Dat is een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De medewerker heeft 6 weken de tijd voor de aanvraag. Het UWV kijkt hiervoor naar het re-integratieverslag dat is gemaakt. Ook wordt er eventueel een keuring door een arts van het UWV gedaan.

Week 91: eindevaluatie.

Als de medewerker een WIA-aanvraag heeft gedaan, moeten jullie beide een eindevaluatie invullen. Hierin staat wat jullie hebben gedaan om te re-integreren en wat inmiddels de stand van zaken is. Je vult als werkgever ook de eindevaluatie als de medewerker uit dienst gaat.

Week 104: WIA.

Het UWV bepaalt of de medewerker recht heeft op een WIA-uitkering. Hiervoor wordt het re-integratieverslag beoordeeld. Dat zijn de documenten over de re-integratie en medische informatie van de bedrijfsarts. Hebben jullie genoeg gedaan aan terugkeer op de werkvloer? Dan mag je de medewerker ontslaan en krijgt hij of zij de uitkering.

Meer weten over de Wet verbetering poortwachter? Of wil je dat Qees je helpt bij het opvolgen ervan? Plan een (vrijblijvende) afspraak.

Is je vraag niet beantwoord?

Of wil je meer weten? Neem contact op! Qees is er voor je.

Neem contact op