Wat zijn de verplichtingen van werknemers bij ziekte?
Terug naar alle FAQ's

Wat zijn de verplichtingen van werknemers bij ziekte?

Je medewerkers hebben -net als jij- verplichtingen als je medewerker ziek is. Voor je medewerker geldt dat hij zich als een ‘goed medewerker’ moet gedragen en alles moet doen wat een snel herstel kan bevorderen. Je medewerker moet actief meewerken aan zijn of haar herstel. Mooi. Alles doen. Maar wat betekent dat concreet?

Actief meewerken aan herstel.

Actief meewerken is een containerbegrip waar de één van vind dat hij daar niets mee kan. Een andere ondernemer vind het reuze fijn, want er is voldoende ruimte om met elkaar af te spreken wat je wel en niet doet. Beide opvattingen zijn waar. Het is maar hoe je er mee om wil gaan. Actief meewerken biedt je een kapstok om een aantal afspraken mee af te dwingen.

Bezoek aan de bedrijfsarts.

Meest duidelijke afdwingbare activiteit is het bezoeken van de bedrijfsarts. Een (web)consult bij de bedrijfsarts is niet vrijblijvend. Het zonder reden niet bezoeken van de bedrijfsarts kun je sanctioneren. In sommige situatie heb je geen andere keus dan sanctioneren.

Plan van aanpak maken.

Net als de bedrijfsarts staat ook een plan van aanpak in de Wet Verbetering Poortwachter. Werkgever en werknemer zorgen dat ze uiterlijk twee weken na het verschijnen van de probleemanalyse van de bedrijfsarts samen een plan van aanpak maken. Samen. Dat kan een werkgever dus niet alleen. Sinds kort moeten werkgever en medewerker ieder hun visie eigen visie geven. Het niet met elkaar eens zijn, staat een door beide partijen ondertekend plan van aanpak, niet in de weg.

Ook de periodieke- en 1e jaarsevaluatie zijn een verplichting voor medewerker en werkgever.

Koffiemomenten.

Ook zo’n misverstand: koffiemoment op het werk dienen nergens toe en zijn vrijblijvend. Niets is minder waar. Koffiemomenten zijn verre van vrijblijvend. Alleen als de bedrijfsarts expliciet aangeeft dat het beter is om geen koffiemomenten in te plannen, is het beter dat niet te doen. In alle andere gevallen is het raadzaam om periodiek momenten te plannen om met elkaar in gesprek te blijven. Al is het maar om te voorkomen dat er onbewust een terugkeerdrempel ontstaat.

Afspraken uit het verzuimprotocol of de arbeidsovereenkomst.

Waarschijnlijk heeft je onderneming een verzuimprotocol. Of wellicht hebben jullie in je arbeidsovereenkomsten afspraken vastgelegd wat de regels zijn bij ziekte. Mocht je dat nog niet gedaan hebben: snel doen! De hierboven genoemde voorbeelden zijn wettelijke bepalingen. Het is een stuk vriendelijker om te wijzen op de afspraken die binnen jullie onderneming gelden. En niet alleen vriendelijker. Je kunt ook veel uitgebreider en meer gedetailleerde regels afspreken in een verzuimprotocol. En evengoed worden dat verplichtingen voor je medewerkers. Zolang de afspraken maar in het teken staan van actief meewerken aan herstel en goed werknemerschap.

We hebben eerder in een veel gestelde vraag informatie gegeven over een verzuimprotocol. Of zoals wij zeggen: teamafspraken als je even niet kunt werken. Je leest er hier meer over.

 

Meer weten of overleggen met de specialisten van Qees. Neem gerust contact op.

 

Is je vraag niet beantwoord?

Of wil je meer weten? Neem contact op! Qees is er voor je.

Neem contact op