Terug naar alle FAQ's

Wat mag je vragen aan een zieke medewerker?

We zeggen wel eens ‘als werkgever mag je alles vragen, maar je medewerker bepaalt zelf of hij of zij antwoord geeft. Medische vragen mag je niet stellen. Als werkgever heb je wel recht op informatie. Dat is vastgelegd in de privacywet. Het klinkt misschien wat gek. Maar Qees gelooft echt dat het een voordeel voor de werkgever is. Waarom?  Omdat jij je dan kunt richten op de persoon en de mogelijkheden en niet op de ziekte en de mogelijke beperkingen daarvan.

Communicatie is zo belangrijk wanneer iemand zich ziek meldt. Een telefoontje. Een mailtje. Een appje… Hoe gaat het met je? Kan ik iets voor je doen? Juist dat contact kan ervoor zorgen dat een medewerker rap aan de slag wil.

Wat mag je niet vragen aan een zieke medewerker?

Je mag geen medische vragen stellen. Je mag dus niet vragen wat de medewerker heeft. Je mag ook niet vragen bij welke arts ‘ie onder behandeling is.

Bij Qees vinden we het een zegen om niets te mogen weten van de medische situatie. Als je iets niet weet, hoef je er ook geen rekening mee te houden. Voordat je het weet, zit je op de stoel van de bedrijfsarts. De medewerker mag het natuurlijk wel vertellen. Als hij of zij dat zelf wil. Maar let op: deze informatie leg je niet vast als leidinggevende of werkgever. Het is informatie die buiten het dossier van de medewerker blijft.

Wat mag je dan wel vragen?

Denk je dat er nu geen vragen meer zijn? Natuurlijk wel. Je kunt genoeg informatie verzamelen. Je mag bijvoorbeeld vragen waar iemand verblijft. En als dat op een ander adres is, dan mag je het telefoonnummer, e-mailadres en (verpleeg) adres noteren. Je mag ook vragen hoe lang de medewerker denkt dat hij of zij niet kan werken. Dat geeft je een richting of het om een kortdurend of langdurig verzuim gaat.

Daarnaast -en die vragen moet je ook echt stellen- zijn vragen over het werk dat er ligt: welke afspraken en werkzaamheden moeten afgemeld of opgepakt worden. Wie kan het overnemen en hoe vindt de overdracht van de benodigde informatie plaats.

Je mag altijd vragen om het om een arbeidsongeval of verkeersongeval gaat. Dit omdat er eventueel ook schade bij derden verhaald kan worden. En dat moet je als ondernemer wel weten.

Tenslotte mag je vragen of de ziektewet als ‘vangnet’ geldt. Dat is zo in vier gevallen:

1. De medewerker is ziek is door een zwangerschap of bevalling.
2. De medewerker is ziek is door een orgaandonatie.
3. De medewerker heeft een no-riskpolis.
4. De medewerker valt onder de compensatieregeling.

Let op: je mag niet vragen om welke vangnetregeling het gaat.

Maar nog veel belangrijker is dat je belangstelling toont naar de zieke medewerker.  Naast bovenstaande vragen is het belangrijk om duidelijk te maken dat je niet op zoek bent naar de medische status maar dat je wel wil weten hoe je kunt helpen en wat een medewerker kwijt wil.

Denk bijvoorbeeld aan vragen als:

 • Kan ik iets voor je doen?
  Het is altijd fijn als iemand met je meeleeft. Vraag dus gerust of jij of een collega iets kan betekenen voor de zieke medewerker. Al is het maar dat je zijn of haar afspraken afzegt. Hoeft diegene zich daar niet druk over te maken.
 • Heb je iemand die voor je zorgt?
  Misschien woont je zieke medewerker wel alleen. Dan is het fijn om te weten dat hij of zij iemand heeft. Je mag ook vragen waar de collega verblijft. Misschien gaat ‘ie wel naar het ziekenhuis, vrienden of familie om zich te laten verzorgen. Weet je meteen waar de eventuele beterschapskaart of bos bloemen naartoe mag.
 • Kun je op een andere manier wel werken?
  Bij ziekte denk je al snel aan een virus of infectie. Maar iemand kan natuurlijk ook met een kneuzing of botbreuk zitten. Als serveerster of gymleraar wordt het dan lastig om je normale werk te doen. Maar misschien kun jij wel wat ondersteuning bij de administratie gebruiken. Of kan de collega wel thuis of op een aangepaste werkplek aan de slag. Stem samen af wat er mogelijk is.
 • Wat spreken we af?
  maak afspraken wanneer en hoe je weer contact opneemt. Wel zo duidelijk. Wel zo fijn voor iedereen.

Meer weten? Of hulp nodig als je een zieke medewerker hebt? Qees is er voor je.

Is je vraag niet beantwoord?

Of wil je meer weten? Neem contact op! Qees is er voor je.

Neem contact op