Wanneer moet ik medewerker ziek uit dienst melden bij UWV?
Terug naar alle FAQ's

Wanneer moet ik medewerker ziek uit dienst melden bij UWV?

Het antwoord op deze vraag kan kort zijn: op de laatste dag van het dienstverband doe je een ziek uit dienstmelding bij het UWV. Tenminste als je medewerker ziek is dan 😉

Een ziek uit dienstmelding doe je als je medewerker ziek is, terwijl het dienstverband afloopt en niet verlengd gaat worden. Het UWV neemt dan de verplichtingen van jou over. In plaats van loon (bij ziekte) ontvangt je (ex-)medewerker een uitkering ziektewet. Ook de re-integratieverplichtingen worden door het UWV overgenomen.

Tijdig ziekmelden bij UWV.

Het is belangrijk dat je de ziekmelding tijdig doet. Niet te vroeg én zeker niet te laat. Op de laatste dag van het dienstverband moet je de ziekmelding doen, staat er op de site van het UWV. Het UWV gaat er dan van uit dat je de ziekmelding via het werkgeversportaal doet. Heb je geen inlog op het werkgeversportaal én wil je de melding per post doen, zorg dan dat de melding uiterlijk op de laatste werkdag bij het UWV is. Verzending per post zal dan twee of drie dagen van te voren door jou verzonden moeten worden.

Als je een contract voor bepaalde tijd niet wil verlengen, zul je je medewerker hiervan op de hoogte moeten stellen uiterlijk een maand voor het aflopen van het contract. Dat heet een aanzegging doen. Let op! Ziekte mag geen reden zijn om het contract niet te verlengen. Doe je de aanzegging niet en wil je het contract toch niet verlengen, dan krijgt je medewerker recht op een aanzegvergoeding.

Het is dus belangrijk om het niet verlengen van een tijdelijk contract zorgvuldig te plannen en te bewaken. Als je de aanzegging de deur uit doet, zet dan gelijk in je agenda dat je de ziek uit dienstmelding drie dagen voor het aflopen van het contract bij het UWV meldt.

Overdracht re-integratie aan UWV.

De ziek uit dienstmelding is een melding aan het UWV dat zij nu aan zet zijn om je ex-medewerker van een uitkering te voorzien én de re-integratie over te nemen. Om de re-integratie op te pakken waar jij gebleven bent, is het van belang om door te geven waar jij gebleven bent.

Dat doe je door een zogenoemd re-integratieverslag te maken en te sturen aan het UWV. Als je medewerker tussen de zes en tien weken ziek is op de laatste werkdag kun je volstaan met een verkort re-integratieverslag. Beide formulieren zijn vaste formats van het UWV. Als het dienstverband stopt binnen zes weken na de eerste ziektedag hoef je geen re-integratieverslag te maken.

Boete door te laat ziek melden bij UWV.

Ben je te laat met de ziek uit dienstmelding bij het UWV, dan krijg je een sanctie. Een boete van € 455 komt onverbiddelijk jouw kant op. Je kunt bezwaar aantekenen tegen de boete.

Enne transitievergoeding…?

Yep. Je medewerker krijgt ook recht op een transitievergoeding als jij besluit het contract niet te verlengen.

Zelf doen of door Qees laten doen?

Natuurlijk kun je de ziek uit dienstmelding zelf doen. Zeker als je een eHerkenning hebt en op je werkgeversportaal bij het UWV kunt inloggen, is de ziek uit dienstmelding een fluitje van een cent. Je kunt de melding ook door Qees laten doen. Sterker nog, als we geen andere afspraken hebben, gaan we er van uit dat wij de melding doen.

Meer weten of overleggen met de specialisten van Qees. Neem gerust contact op.

Is je vraag niet beantwoord?

Of wil je meer weten? Neem contact op! Qees is er voor je.

Neem contact op