Nieuws

Wat verzekeraars u niet vertellen over pensioen

Qees

Als u voor uw medewerkers pensioen heeft geregeld en u bent niet aangesloten bij een pensioenfonds heeft u dat met een verzekeraar geregeld. In de afgelopen decennia hebben de verzekeraars en haar adviseurs de premiepensioenregeling sterk gepromoot. Voor werkgevers eenvoudig: een premie betalen aan de verzekeraar en klaar is kees. De uitkomst voor werknemers blijkt minder eenvoudig, zo waarschuwt Rob Goedhart, voorzitter  van de Stichting Geldbelangen, de werkgevers van Qees.

Met een premiepensioenregeling ‘spaart’ de werknemer een (pensioen)kapitaal bij elkaar.  Pas vlak vóór de pensioendatum krijgt de werknemer te horen hoeveel dit kapitaal hem daarna maandelijks gaat opleveren. Is de rente op de ingangsdatum van het pensioen laag, dan is de pensioenuitkering ook levenslang laag. Bij een hoge rentestand op pensioendatum ontvangt de werknemer de rest van zijn leven een hogere maandelijkse pensioenuitkering. Het verschil kan duizenden euro’s zijn. Je zou verwachten dat een verzekeraar de risico’s en rendementen over al zijn pensioengerechtigden verdeelt. Helaas gebeurt dat niet.

SiStichting Geldbelangennds eind 2013 denkt het ministerie van SZW met verzekeraars na over een systeem dat zou moeten leiden tot betere pensioenuitkeringen. De Tweede Kamer buigt zich op dit moment over de wet ‘variabele pensioenuitkering’. Verzekeraars willen dat pensioengerechtigden gaan beleggen met hun pensioenkapitaal. Stichting Geldbelangen volgt  de ontwikkeling kritisch. Zij ziet ook andere mogelijkheden en wil onder andere dat werknemers niet langer gebonden zijn aan commerciële verzekeraars en terecht moeten kunnen bij banken en pensioenfondsen. De belangenclub vindt ook dat de mensen die de afgelopen jaren (te) lage pensioenen hebben gekregen een ‘herkansing’ verdienen. Geldbelangen is inmiddels gesprekpartner van SZW. Steun van werknemers én werkgevers is hard nodig. Meer informatie: www.geldbelangen.nl/keurslijfpensioen of mail met Rob Goedhart (rob.goedhart@ziggo.nl).

Qees

Qees is zo'n medewerker die iedere ondernemer zich zou wensen. Betrokken, bevlogen en staat altijd klaar. Qees is meer dan dat. Qees is een team HR-professionals die voor u klaar staan om al uw personeelsvragen te beantwoorden. Qees helpt bij het maken van arbeidsovereenkomsten, zoekt naar manieren om de loonkosten te verlagen, maakt de loonstroken van uw medewerkers en Qees is uw spin in het web bij verzuimbegeleiding. Qees is uw eigen afdeling personeelszaken, zonder dat u daar in hoeft te investeren. Onderdeel van de dienstverlening is advies over uw verzuimverzekering. De verzekeringsadviseurs van Qees zoeken naar de best passende oplossing en Qees koppelt deze verzekering via het online werkgeversportaal aan de arbodienstverlening en salarisadministratie. Dat zorgt ervoor dat u nieuwe medewerkers of verzuimmeldingen slechts op één plek hoeft te doen; bij Qees.