085-0020620 hallo@qees.nl

De Subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor kosten die bedrijven of organisaties maken voor de begeleiding van leerlingen die zij een praktijk- of werkleerplaats aanbieden. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per schooljaar.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie zijn afhankelijk van de onderwijscategorie. Bekijk hier de voorwaarden per categorie.

De subsidieaanvraag is tijdgebonden. Loondesk helpt je graag met het indienen van de aanvraag. De complete aanvraag moet uiterlijk 16 september 2019 om 17.00 uur zijn ingediend. Om te garanderen dat de aanvraag tijdig ingediend kan worden, ontvangt Loondesk graag onderstaande gegevens uiterlijk op 15 augustus a.s.

  • door werkgever, leerling en onderwijsinstelling getekende praktlijkleerovereenkomst
  • de brief/het certificaat waaruit blijkt dat jullie onderneming een erkend leerbedrijf is voor de opleiding die de leerling volgt

Verder:

  • opgave aantal weken waarin de leerling begeleid is. Let op, moet werkelijke aantal weken zijn. Hou rekening met afwezigheid door bijv. ziekte.
  • opgave of studie voldoet aan de norm van 200 uren in het MBO en minimaal 610 klokuren in de praktijk
  • aangeven of de opleiding diplomagericht is (geen propedeuse)
  • totaal aantal medewerkers. Denk daarbij ook aan medewerkers die niet op de loonlijst staan, zoals uitzendkrachten en zzp’ers
  • naam, telefoonnnummer en mailadres van de contactpersoon van jullie organisatie
  • IBAN en BIC code van de bankrekening waarop je de subsidie wil ontvangen

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) kan een controle uitvoeren. Het is van belang dat er een administratie is van de aanwezigheid van de leerling binnen de onderneming, van het aantal begeleidingsuren en de behaalde kwalificaties. Graag ontvangt Loondesk hier een kopie van. Daarmee kunnen ze het jullie een stuk makkelijker als er gecontroleerd gaat worden.

Bovengenoemde gegevens kun je mailen aan lonen@loondesk.nl. De kosten bedragen € 164,80 voor de eerste leerling. Volgende leerlingen kosten €82,40 per leerling.