085-0020620 hallo@qees.nl

Bij de meeste ondernemingen moet de directeur elke investering boven vijfhonderd euro accorderen met een handtekening. Gek genoeg mag een secretaresse of administratief medewerker bij dezelfde onderneming vaak wel zelfstandig een ziekmelding afwikkelen. Deze uitspraak werd gedaan tijdens de bijeenkomst van FiDiB op 3 maart jl. Tijdens de bijeenkomst heeft Qees financieel dienstverleners uit Brabant bijgepraat over de kosten van verzuim. Een impressie van de avond is vastgelegd in een kort filmpje.

Directe kosten van de verzuimmelding zijn per dag gemiddeld € 250. Is een medewerker een jaar ziek, lopen de kosten op tot drie jaarsalarissen. Gaat de medewerker na 2 jaar ziek uit dienst, loopt de teller op tot 10 jaarsalarissen.

Als de directie betrokken wil zijn bij de aankoop een laptop van een paar honderd euro, loont het zeker de moeite om vinger aan de pols te houden bij ziekmeldingen. Als de melding bij de leidinggevende van de zieke medewerker gedaan moet worden, kan deze met de medewerker in gesprek gaan over:

  • Lopende werkzaamheden die overgedragen moeten worden;
  • De vermoedelijke duur van het verzuim;
  • De werkzaamheden die nog wel verricht kunnen worden;
  • en of er sprake is van een (verkeers)ongeval met verhaalsmogelijkheid.

Door het stellen van de juiste vragen kan de arbodienst gerichter aan het werk met de re-integratie van uw medewerker. Dat levert veel meer op dan het controleren van een investering van een paar honderd euro voor een laptop.