085-0020620 hallo@qees.nl

Het begint bijna een jaarlijkse traditie te worden: verzuimverzekeraars die de jaarwisseling aangrijpen om de premies voor de verzuimverzekering flink te verhogen en ondernemers die reageren door elders offerte aan te vragen. Vaak lukt het om bij een andere verzekeraar een beter voorstel te krijgen dan het voorstel van je eigen verzekeraar. Qees roept verzekeraars op om een einde te maken aan de jaarlijkse poliscarrousel en te investeren in de relatie met werkgevers.

Lambert Becks, manager van Qees: “ieder jaar komt er een hele carrousel op gang, waar niemand beter van wordt. Adviseurs maken overuren en verzekeraars zijn druk met contracten beëindigen en nieuwe contracten op te maken. Als de stofwolk is neergedaald, hebben verzekeraars en adviseurs net zo veel contracten gewonnen als verloren en krijgen verzekeraars net zo veel premie binnen, maar wordt er ondertussen niets gedaan om de werkgever te helpen. Kunnen we al die energie niet beter steken in het helpen van werkgevers en hun werknemers met het terugdringen van verzuim?”

Angelo Wiegmans, Raadgever van Qees vervolgt: “jaarlijks laten we ondernemers switchen, niet alleen van verzekeraar, vaak verandert de arbodienst met de verzekeraar mee. Al die tijd doen we niets aan het echte probleem. Werkgevers, met name het midden- en kleinbedrijf, moeten geholpen worden bij het terugdringen van verzuim. Laten we ondernemers helpen met verzuim- en gezondheidsbeleid. Laten we de diepte ingaan met de arbodienst en het de werkgever makkelijker maken. Ik zie in de praktijk dat ondernemers hun verzuim- en gezondheidsbeleid integreren met personeelszaken en daarmee goede resultaten behalen. Die inspanning werpt zijn vruchten af en zorgt voor rust in de tent. Werkgevers kunnen zich weer bezighouden met de leuke kant van personeel; de ontwikkeling van medewerkers.”

Qees kiest voor een lange termijnrelatie tussen werkgever, verzekeraar, arbodienst en personeelsadviseur. “Qees laat zien dat dit de juiste route is. De verzuimpercentages van de werkgevers die al even met Qees samenwerken, tonen dit aan. De besparingen die we realiseren, buigen we om in investeringen in gemotiveerde medewerkers. Da’s dubbele winst”, aldus Lambert Becks.