085-0020620 hallo@qees.nl

De koning heeft de troonrede voorgelezen; de Miljoenennota is aangeboden. Qees heeft de plannen gelezen en zet de gevolgen voor werkgevers op een rij.

Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in balans

De belangrijkste voorstellen zijn opgenomen in het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in balans. Het kabinet wil tal van wijzigingen doorvoeren om de balans te herstellen tussen flexibele en vaste arbeidsovereenkomsten. De volgende maatregelen worden nog verder uitgewerkt:

  • verruimde proeftijd;
  • verruiming om voor flexibele arbeidscontracten af te wijken van de ketenbepaling;
  • invoering van een cumulatiegrond van redelijke gronden van ontslag;
  • verlaging van de transitievergoeding voor langdurige arbeidsovereenkomsten;
  • medewerkers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding;
  • regels ter voorkoming van verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten;
  • voorkomen van concurrentie op arbeidsvoorwaarden bij werknemers op payrollbasis;
  • invoering van WW-premie waarvan de hoogte afhankelijk is van de contractsvorm;
  • afschaffen van sectorpremies

De verwachting is uitgesproken dat dit pakket aan maatregelen per 1 januari 2020 zal ingaan.

Verkorten looptijd 30%-regeling

Werknemers die in het buitenland verblijven, kunnen gebruik maken van de 30%-regeling. Deze regeling houdt in dat een deel van het loon onbelast kan worden vergoed als compensatie voor de extra kosten van tijdelijk verblijf in het buitenland. Per 1 januari 2019 wordt de regeling met drie jaar verkort tot maximaal vijf jaar. Dit was al bekend. Nieuw is dat er toch een overgangsregeling komt voor werknemer voor wie schoolgelden voor internationale scholen door de verkorting ineens niet onbelast worden vergoed.

Verhogen vrijstelling vrijwilligersregeling

Vrijwilligers mogen een belastingvrije vergoeding ontvangen van € 150 per maand (maximaal € 1.500 per jaar). Dit bedrag wordt verhoogd tot € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar.

Fiscale aanpassingen voor ondernemers

Het belastingtarief in box 2 gaat hoogstwaarschijnlijk omhoog. Ook het lage BTW-tarief gaat van 6 naar 9 procent verhoogd worden. Staat tegenover dat de vennootschapsbelasting verlaagd gaat worden, van 20 naar 16 procent bij bedrijven met een winst tot € 200.000 en van 25 naar 21 procent voor winsten boven de € 200.000. Mogelijk dat 21 procent nog naar 22% verhoogd gaat worden om afschaffen van dividendbelasting te kunnen betalen. De werkkostenregeling (WKR) wordt aangepast. Na de aanpassingen wordt het vooral administratief eenvoudiger om gebruik te maken van de WKR.

Weggestopt in een bijlage bij de Rijksbegroting is een maatregel die lenen bij de eigen BV duurder te maken. Als DGA’s meer dan 5 ton leven bij de eigen BV, gaat dat zwaarder belast worden.