085-0020620 hallo@qees.nl

Qees: “maak een einde aan de jaarlijkse poliscarrousel”

Het begint bijna een jaarlijkse traditie te worden: verzuimverzekeraars die de jaarwisseling aangrijpen om de premies voor de verzuimverzekering flink te verhogen en ondernemers die reageren door elders offerte aan te vragen. Vaak lukt het om bij een...

Plannen Prinsjesdag voor de arbeidsmarkt

De koning heeft de troonrede voorgelezen; de Miljoenennota is aangeboden. Qees heeft de plannen gelezen en zet de gevolgen voor werkgevers op een rij. Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in balans De belangrijkste voorstellen zijn opgenomen in het wetsvoorstel...

Out of office-berichten. Niet meer doen? Of wel?

Grote kans dat jouw inbox ook vol zit met berichten als: 'Ik ben op vakantie tot 5 augustus. Dit bericht lees ik pas na die tijd. Tot die tijd kun je mijn collega's bereiken'. Out of office-berichten. Ooit was het een service om de afzender van een bericht...

Plannen Prinsjesdag voor de arbeidsmarkt

De koning heeft de troonrede voorgelezen; de Miljoenennota is aangeboden. Qees heeft de plannen gelezen en zet de gevolgen voor werkgevers op een rij. Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in balans De belangrijkste voorstellen zijn opgenomen in het wetsvoorstel...

read more

Out of office-berichten. Niet meer doen? Of wel?

Grote kans dat jouw inbox ook vol zit met berichten als: 'Ik ben op vakantie tot 5 augustus. Dit bericht lees ik pas na die tijd. Tot die tijd kun je mijn collega's bereiken'. Out of office-berichten. Ooit was het een service om de afzender van een bericht...

read more

Boetes nieuwe Arbowet

Heb ik met een verwijzing naar de boetes in de kopregel je aandacht getrokken. Mooi? Bedankt dat je dit bericht geopend hebt. Hoewel de verplichting tot het hebben van een basiscontract met een arbodienst al een jaar voor alle werkgevers van toepassing is,...

read more

“Maak goede afspraken over loondoorbetaling!”

“Op de vraag waarom werkgevers 100% loondoorbetaling hebben verzekerd gedurende het eerste jaar, blijft de HR-adviseur of directeur vaak het antwoord schuldig”, aldus Angelo Wiegmans, raadgever van Qees.  Wetgever verplicht bij ziekte een loondoorbetaling van twee...

read more

Qees en de AVG

Hoi, Ik zal je vast niets nieuws vertellen als ik vertel dat op 25 mei a.s. de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking treed. Of beter gezegd: vanaf 25 mei a.s. gaat de wetgever handhaven, de wet is in 2016 al in werking getreden....

read more

Verzuimdossier: wat leg je vast

Wanneer een werknemer ongeschikt raakt om zijn werkzaamheden uit te voeren, meldt de werknemer zich ziek. Vaak willen we weten wat eraan mankeert om te kunnen beoordelen hoelang de werknemer afwezig zal zijn. In veel gevallen geeft werknemer zelf ook door wat er...

read more

Secretaresse bepaalt het verzuim

Bij de meeste ondernemingen moet de directeur elke investering boven vijfhonderd euro accorderen met een handtekening. Gek genoeg mag een secretaresse of administratief medewerker bij dezelfde onderneming vaak wel zelfstandig een ziekmelding afwikkelen....

read more

Loondesk, het nieuwe werkgeversportaal van Qees

De voorbije tijd hebben we hard gewerkt aan ons nieuwe werkgeversportaal. Op het resultaat zijn we trots. Het is niet zomaar een nieuwe release geworden van het huidige portaal van Qees. We hebben onze processen onder handen genomen, workflows...

read more

Het regeerakkoord voor werkgevers

70 pagina's tekst vol plannen. Soms concreet uitgewerkt, soms een denkrichting die in kabinet en parlement verder uitgewerkt moet worden. Onder het kopje 'werkgeverschap moet aantrekkelijk zijn' worden aantal maatregelen aangekondigd. Verkorting loondoorbetaling bij...

read more

Nieuwe Arbowet

Per 1 juli 2017 is de Nieuwe Arbowet in werking getreden. Belangrijkste wijzigingen zijn de introductie van het basiscontract, het open spreekuur en het recht op second opinion. Verder is de rol van de preventiemedewerker duidelijker vastgelegd in de...

read more

Terugkijken webinar ‘ziekmelding’ van Angelo Wiegmans

Angelo Wiegmans, Raadgever van Qees, gaf recent een webinar 'ziekmelden binnen uw organisatie.  In 20 minuten neemt Angelo u mee in een aantal belangrijke aspecten bij de eerste ziekmelding. Een samenvatting van van het webinar kunt u hier kijken. Heeft u...

read more

Te laat of niet te laat, that’s the question.

Per 1 januari 2017 worden WGA-vast en -flex samengevoegd. Voor veel werkgevers is dit een aanleiding om te overwegen om eigenrisicodrager te blijven of juist terug te gaan naar het UWV. Als een werkgever al eigenrisicodrager voor de WGA is, heeft deze de...

read more

Medewerker ziek uit dienst: UWV of zelf doen?

Misschien heb je er al over gelezen. Vanaf 1 januari a.s. worden de mogelijkheden om eigenrisicodrager te worden verder uitgebreid. Qees brengt je graag op de hoogte. Waarom zou je dat willen? Kijk maar eens naar de voor- en nadelen in het plaatje...

read more

12 jaar vast aan een zieke medewerker

Als werkgever ben je 12 jaar (financieel) verantwoordelijk voor een zieke medewerker. Daar verandert niets aan. Hoe zit het ook al weer? Na twee jaar ziek te zijn geweest, mag je de arbeidsovereenkomst beëindigen en krijgt de werknemer recht op een...

read more

“Helft zieke medewerkers mankeert niets”

Het gemiddelde verzuimpercentage ligt in Nederland op bijna vier procent. Arbodiensten constateren al jaren achtereen dat de helft van de ziekmeldingen geen medische oorzaak heeft. Recent bracht de NVAB, de vereniging van bedrijfsartsen, naar buiten dat...

read more

Lagere kosten door invoering WW

Op 1 januari jl.  is er weer een deel van de Wet Werk en Zekerheid in gegaan. Ditmaal werd de maximale duur van de WW-uitkering verkort van 38 naar 24 maanden. Wat betekent dit voor uw werknemer en hoe zit het met uw kosten? Overgangsrecht WW De maximale duur van de...

read more
Beoordeling door klanten: 8.6/10 - 13 beoordelingen