085-0020620 hallo@qees.nl

Per 1 juli 2017 is de Nieuwe Arbowet in werking getreden. Belangrijkste wijzigingen zijn de introductie van het basiscontract, het open spreekuur en het recht op second opinion. Verder is de rol van de preventiemedewerker duidelijker vastgelegd in de wet. Meer info over de Nieuwe Arbowet vind je hier. Onderaan dit bericht kunt u het informatiefilmpje van overheid zien.

De arbodiensten waar Qees mee samenwerkt, Richting en A&P Provitale, zijn uiteraard helemaal ingericht op de nieuwe wetgeving.