085-0020620 hallo@qees.nl

“Op de vraag waarom werkgevers 100% loondoorbetaling hebben verzekerd gedurende het eerste jaar, blijft de HR-adviseur of directeur vaak het antwoord schuldig”, aldus Angelo Wiegmans, raadgever van Qees. 

Wetgever verplicht bij ziekte een loondoorbetaling van twee jaar van minimaal 70% bij ziekte. Valt u met uw onderneming onder een CAO, dan worden er in de CAO vaak afspraken gemaakt over loondoorbetaling bij ziekte. Angelo: “Vergeet in dat geval niet in uw arbeidsovereenkomst te verwijzen naar de bepalingen in de CAO. Rechters hebben al vaker uitspraken, dat ondernemers verregaande rechten kunnen ontlenen aan gebruiken binnen de onderneming. Betaalt u die ene medewerker meer dan bepaald is in de CAO, zal een andere werknemer via de rechter een gelijke behandeling kunnen afdwingen.”

Geen CAO, maak afspraken

Angelo gaat verder: “Valt uw onderneming niet onder een CAO? Maak dan afspraken in de arbeidsovereenkomst. Daarmee is vooraf duidelijk wat de werknemer kan verwachten als hij zich ziek meldt. U mag niet minder dan de wettelijke regeling betalen, wel meer. Ik zie bij veel ondernemingen afspraken die bijna standaard zijn: eerste jaar 100%, tweede jaar 70%. De verzuimverzekering is daar ook vaak op afgestemd. Noch voor u als werkgever, noch voor uw medewerker zit er dan een financiële prikkel om het verzuim te beheersen. Hoewel onderzoeken verschillende resultaten laten zien, merk ik in de praktijk dat een financiële drempel een positief effect heeft op het verzuimpercentage binnen een onderneming. De beste resultaten zien we als werkgevers met hun medewerkers in gesprek gaan over het verzuimbeleid binnen de onderneming. Betrek uw medewerkers, of een vertegenwoordiging daarvan, als volwaardig gesprekspartner. Leg uit dat verzuim geld kost en dat een besparing daarop op een positieve manier aangewend kan worden, al dan niet via het salaris van die medewerkers”.

Als u niets vastlegt en een medewerker krijgt bij zijn eerste verzuim 100% van zijn salaris doorbetaald, dan kan hij via de rechter afdwingen dat bij een volgende verzuimgeval zijn salaris ook volledig doorbetaald gaat worden. Overleg met de adviseurs van Qees over de invulling van uw afspraken bij verzuim. Uw verzuimverzekering passen we dan aan, aan de gemaakte afspraken.  We helpen graag!

Angelo Wiegmans

Angelo Wiegmans

Raadgever van Qees

De arbodienst is een onafhankelijke organisatie en weegt de belangen van zowel de werknemer als de werknemer af. De Raadgevers van Qees positioneren zich anders. Zij staan aan de kant van de werkgever en bespreken met hen de verschillende opties die tot een snelle werkhervatting kunnen leiden. Zij brengen ook de financiële consequenties van de mogelijkheden in kaart.