085-0020620 hallo@qees.nl

Op 1 januari jl.  is er weer een deel van de Wet Werk en Zekerheid in gegaan. Ditmaal werd de maximale duur van de WW-uitkering verkort van 38 naar 24 maanden. Wat betekent dit voor uw werknemer en hoe zit het met uw kosten?

Overgangsrecht WW

De maximale duur van de WW-uitkering gaat van 38 naar maximaal 24 maanden. Indien een werknemer nu de maximale duur van 38 maanden WW-recht heeft opgebouwd wordt deze geleidelijk verlaagd. Vanaf 1 januari 2016 gaat deze per kwartaal met 1 maand omlaag. Vanaf 1 januari 2016 heeft deze werknemer nog recht op 37 maanden, per 1 april nog 36 maanden enzovoorts tot 1 april 2019. Dan geldt dat de maximale 24 maanden zijn bereikt. Indien de WW-uitkering is ingegaan vóór 1 januari 2016 geldt nog de maximale 38 maanden WW-uitkering.

Wijziging opbouw

Na 1 januari 2016 verandert ook de opbouw voor de gewerkte jaren. De eerste 10 jaar krijgt de werknemer voor elk gewerkt jaar een maand WW-recht. Als deze na 10 jaar werkloos raakt, heeft hij recht op maximaal 10 maanden WW-uitkering. Na 10 jaar komt er voor ieder jaar dat hij werkt een halve maand WW-uitkering bij. Tot de maximaal aantal van 24 maanden is bereikt.

Voordeel werkgevers

Wat betekent dit voor werkgevers? Als een werknemer na 104 weken loondoorbetaling bij ziekte een WGA-uitkering krijgt, ontvangt deze in de eerste periode een uitkering gekoppeld aan het arbeidsverleden van de werknemer. Doordat de opbouw nu verlaagd wordt en de maximale duur van 38 naar 24 maanden gaat, wordt deze loongerelateerde uitkering ook ingekort. De WGA loongerelateerde uitkering komt voor rekening van de werkgever en door de inkorting van de uitkeringsperiode, levert dit een voordeel op voor werkgevers.

Reparatie door cao afspraken?

Sociale partners willen de verkorting van de WW-opbouw en duur via de cao repareren. Het is op dit moment nog niet bekend voor welke cao’s er een reparatie afgesproken gaat worden.  Geldt er voor uw onderneming geen cao,  dan levert de maatregel u sowieso een voordeel op. Als u wel te maken heeft met een cao, zult u de onderhandelingen moeten afwachten.

Eigenrisicodrager WGA

Werkgevers die eigen risicodrager zijn voor de WGA krijgen maximaal 10 jaar lang de WGA-uitkering in rekening gebracht door de belastingdienst. Als werkgever kunt u ervoor kiezen om het risico onder te brengen bij een verzekeraar. U heeft als eigenrisicodrager meer invloed op het verloop en de financiële schade dan wanneer u het laat uitvoeren door het UWV. U kunt een herbeoordeling aanvragen en re-integratie maatregelen nemen om de werknemer (deels) weer aan het werk te krijgen. Indien de werknemer namelijk werkt tijdens de WGA loongerelateerde uitkering wordt de financiële schade beperkt en de werknemer gaat er ook nog eens op vooruit.

Het eigen risco WGA kunt u twee keer per jaar, te weten per 1 juli 2016 of per 1 januari 2017 wijzigen. Drie maanden voor die datum moet u dit doorgeven aan de Belastingdienst (ergo 1 april en 1 oktober). Meer weten? Onze register case en caremanagers vertellen graag meer. Bel met 085-0020620 of mail naar hallo@qees.nl.

Angelo Wiegmans

Angelo Wiegmans

Raadgever van Qees

De arbodienst is een onafhankelijke organisatie en weegt de belangen van zowel de werknemer als de werknemer af. De Raadgevers van Qees positioneren zich anders. Zij staan aan de kant van de werkgever en bespreken met hen de verschillende opties die tot een snelle werkhervatting kunnen leiden. Zij brengen ook de financiële consequenties van de mogelijkheden in kaart.