Nieuws

Kortere loondoorbetaling bij ziekte sigaar uit eigen doos

Lambert Becks

Vrijdag 2 oktober jl. heeft het kabinet bij monde van Minister Asscher bekend gemaakt dat loondoorbetaling bij ziekte ingekort gaat worden tot één jaar. Op dit moment is de loondoorbetalingsperiode bij werkgevers twee jaar. Goed nieuws dus! Of toch niet?

Werknemers gaan er niet op achteruit, aldus Asscher. Zij blijven bij ziekte twee jaar in dienst bij hun werkgever voordat de zieke werknemer recht krijgt op een WIA-uitkering. Het kabinet stelt een vrijwillige regeling voor voor bedrijven tot 10 medewerkers waarbij de loondoorbetaling na een jaar kan worden overgedragen aan het UWV. Uiteraard betalen werkgevers een premie aan UWV voor het overnemen van de loondoorbetaling.

Makkelijker aannemen personeel

Asscher: “Loondoorbetaling bij ziekte is een enorm probleem bij met name kleine bedrijven.” Het risico van de loondoorbetaling weegt volgens Asscher bij werkgevers mee bij het wel of niet aannemen van personeel. Of deze maatregel die twijfel gaat weghalen, betwijfel ik. Lars Scheurer, managing partner van Richting rekent voor: “stel dat je als werkgever een medewerker met een jaarloon van € 30.000 overweegt aan te nemen. Bij verzekeraars kun je op dit moment het risico van loondoorbetaling bij ziekte voor twee jaar afdekken tegen een premie van zo’n € 1.100. Gemiddeld bestaat het verzuim voor 2/3 uit kort verzuim (korter dan één jaar) en voor 1/3 uit verzuimsituaties die langer dan een jaar duren. Zo bezien is de -ietwat door mij versimpelde- verwachting dat de premie met zo’n € 350 per jaar zal dalen. In plaats van de premie aan de verzekeraar zal de werkgever een premie aan UWV gaan betalen”.

UWV goedkoper als verzekeraars

Ik vraag mij af of UWV het tweede jaar van loondoorbetaling goedkoper kan aanbieden dan verzekeraars dat nu doen. De hoogte van de premie -zowel bij UWV als bij verzekeraars- staat of valt met de uitkeringen die zij moeten doen. Hoe beter de werkgever in staat is om de zieke medewerker te re-integreren, hoe lager het tarief is. En daar gaat het wringen. UWV heeft zo lang ik mij kan heugen achterstanden en staat vooral niet bekend om een adequate inspanning om zieke medewerkers weer aan het werk te krijgen. Werkgevers slagen daar -samen met arbodiensten- veel beter in.

Dus werkgevers gaan € 350 per jaar minder betalen aan de verzuimverzekeraar door deze maatregel. In plaats daarvan gaan ze een premie aan UWV betalen. Hoe hoog die gaat worden, is nog niet bekend. Het kabinet legt er 20 miljoen bij. Per werkgever is dit een bedrag van een paar honderd euro. Let wel, per werkgever. Per werknemer zal de bijdrage een paar tientjes zijn.

Gaan werkgevers makkelijker personeel aannemen nu ze weten dat ze de loondoorbetaling bij ziekte een paar tientjes per jaar goedkoper kunnen regelen en de re-integratie daardoor aan UWV moeten overlaten, maar wel zelf de rekening gepresenteerd krijgen van instroom WGA?

Als je het rekensommetje maakt, zoals ik dat hierboven gemaakt heb, denk ik dat de maatregel weinig effectief zal zijn. Goed voor de bühne, doch weinig doordacht. De door het kabinet geregisseerde nieuwsberichten beloven weinig goeds. Het kabinet kiest ervoor een goed nieuws-show te brengen en spreekt alleen over een regeling waarbij werkgevers de loondoorbetaling vrijwillig kunnen overdragen aan UWV. ‘Vergeten’ wordt om te vermelden dat daar ook een tegenprestatie aan UWV tegenover staat. Een tegenprestatie die de werkgever wel eens heel duur kan komen te staan. Naast de ietsje lagere premie bij UWV (hoe lang blijft kabinet die 20 miljoen betalen?), blijft werkgever de rekening betalen van medewerkers die na twee jaar ziek zijn de WGA instromen. Dus werkgever mag betalen voor de resultaten van UWV waar hij zelf helemaal geen invloed meer op heeft.

Jammer, gemiste kans. Ik nodig het kabinet uit om de 20 miljoen die ze willen investeren in deze regeling te gebruiken om werkgevers er op te wijzen hoe ze -nu al- het risico van loondoorbetaling kunnen afdekken met een verzuimverzekering. Werkgevers laten zien hoe ze door zelf de regie te nemen een positieve invloed kunnen hebben op de kosten bij loondoorbetaling.

 

–UPDATE 8 oktober 2015–

Minister Asscher heeft in de Tweede Kamer aangegeven naar verwachting nog een half jaar nodig te hebben voor uitwerking van de plannen. Vooralsnog lijkt het erop dat de plannen geen snelle ingang vinden.

–UPDATE 10 oktober 2017–

In het regeerakkoord is bovenstaande maatregel als ‘verlichting van de loondoorbetalingsplicht’ opgenomen. Het tweede ziektejaar gaat collectief verzekerd worden bij UWV per 1 januari 2020. Een deel van de re-integratietaken (nog niet bekend welk deel) worden ook aan UWV overgedragen in het tweede jaar. Bezien moet nog worden hoe UWV de re-integratietaken gaat invullen. Zonder adequate invulling van die taken, zal instroom in WGA weer toenemen wat een lastenverzwaring voor werkgever met zich meebrengt. Belangrijker nog: een WGA-uitkering zet de werknemer op afstand van de arbeidsmarkt met alle (financiële en sociale) gevolgen van dien.

Lambert Becks

Lambert Becks is manager van Qees. Lambert is een ondernemer die denkt in mogelijkheden en kansen. Met Qees zet hij een HR-onderneming neer die uitgaat van 'business as it could be', want 'business as usual' is er al genoeg.