085-0020620 hallo@qees.nl

In mijn vorige column ‘Verzuimdossier en wat leg je vast’ heb ik beschreven welke vragen je mag stellen en wat je mag noteren als een werknemer zich ziek meldt. Een van de vragen die gesteld mogen worden is: ‘Hoelang gaat het ziekte/verzuim vermoedelijk duren’. In deze column ga ik daar verder op in.

Hoelang het verzuim vermoedelijk gaat duren, is een belangrijke vraag. Dit is belangrijk omdat het je een indicatie geeft over de afwezigheid van je medewerker. Afhankelijk van het antwoord kun je wellicht een vervanger regelen. Als al direct duidelijk is dat het verzuim langer gaat duren, vraag dan een spreekuur bij de bedrijfsarts aan, zodat werknemer geholpen kan worden om terug te keren naar het werk. Uiterlijk in week 6 dient volgens de Wet Verbetering Poortwachter de bedrijfsarts een probleemanalyse te maken.

De bedrijfsarts bekijkt tijdens een spreekuur of werknemer inzetbaar is. Hiervoor stelt de bedrijfsarts een probleemanalyse op en deze wordt aan werkgever én werknemer teruggekoppeld. In de probleemanalyse staat met welke beperkingen rekening moet worden gehouden voor de werkzaamheden die de werknemer nog kan doen. De bedrijfsarts kan aan werknemer een medische machtiging opvragen om meer informatie op te vragen bij de behandelaars van de medewerker.  Hij kan werknemer adviseren welke stappen hij kan zetten voor zijn herstel of doorverwijzen naar een behandelaar.

Waarop moet je letten als de probleemanalyse aan je wordt teruggekoppeld? Check of de probleemanalyse volledig is ingevuld. Dit lijkt misschien overbodig, echter zie ik vaak dat dit niet het geval is. Daardoor ontstaat ruimte voor discussie tussen jou en de werknemer. Belangrijk is dat de eerste ziektedag is ingevuld en of de werknemer het eens is met advies van de bedrijfsarts. Rekening houdend met de beperkingen, kun je passend werk aanbieden. Als de probleemanalyse volledig is ingevuld en werknemer geeft aan dat het allemaal niet gaat of niet lukt, kun je kijken wat is het advies geweest en komt wat werknemer zegt overeen met het advies van de bedrijfsarts. Dit advies van de bedrijfsarts is dus erg belangrijk.

Vaak zie ik dat als een werknemer aangeeft helemaal niets te kunnen, werkgever niet teruggrijpt en terugkijkt naar het advies van de bedrijfsarts en daar (te) makkelijk in meegaat. Beter is om eerst terug te lezen wat het advies is van de bedrijfsarts en daarna het gesprek met werknemer aan te gaan. Maak het in elk geval bespreekbaar en win indien nodig advies in. Een werknemer kan ook een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts, zodat meer duidelijkheid ontstaat. Dit heeft geen opschortende werking, dat betekent dat tot er een andere advies ligt u mag en kunt handelen naar het laatste advies van de bedrijfsarts.

Na de probleemanalyse maakt u binnen 14 dagen met werknemer een plan van aanpak. Waar u rekening mee moet houden en welke afspraken u kunt maken ga ik de volgende keer op in.

Angelo Wiegmans

Angelo Wiegmans

Raadgever van Qees

De arbodienst is een onafhankelijke organisatie en weegt de belangen van zowel de werknemer als de werknemer af. De Raadgevers van Qees positioneren zich anders. Zij staan aan de kant van de werkgever en bespreken met hen de verschillende opties die tot een snelle werkhervatting kunnen leiden. Zij brengen ook de financiële consequenties van de mogelijkheden in kaart.