085-0020620 hallo@qees.nl

70 pagina’s tekst vol plannen. Soms concreet uitgewerkt, soms een denkrichting die in kabinet en parlement verder uitgewerkt moet worden. Onder het kopje ‘werkgeverschap moet aantrekkelijk zijn’ worden aantal maatregelen aangekondigd.

Verkorting loondoorbetaling bij ziekte

Voor bedrijven tot 25 medewerkers gaat het tweede ziektejaar collectief verzekerd worden bij het UWV. Een aantal van de re-integratietaken worden in het tweede jaar ook overgedragen aan UWV. Welke taken dat zijn, is nog niet bekend. De bedoeling is dat deze maatregel op 1 januari 2020 ingaat.

In oktober 2015 heeft minister Asscher al eens een soortgelijk idee geopperd. Destijds schreven we daar een reactie op. Die reactie is nog steeds actueel en lees je hier.

De periode waarvoor premiedifferentiatie geldt voor de WGA wordt verkort van 10 naar 5 jaar. Daarmee wordt voor alle werkgevers de periode waarover risico wordt gelopen in het geval een van hun werknemers arbeidsongeschikt wordt, aanzienlijk beperkt. Na de periode van premiedifferentiatie wordt een collectieve, uniforme premie geheven.

Arbeidsovereenkomsten

Het kabinet gaat de verschillen tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd kleiner maken, zo is te lezen. Eén van de genoemde maatregelen is dat tijdelijke contracten pas na drie jaar (is nu twee jaar) overgaan in een contract voor onbepaalde tijd. Indien medewerker bij aanvang van het contract direct een overeenkomst voor onbepaalde tijd krijgt, is een proeftijd van 5 maanden toegestaan. Bij een contract van minimaal twee jaar mag de proeftijd maximaal drie maanden bedragen.

Transitievergoeding

De overheid beoogd ‘meer balans in de transitievergoeding’ te krijgen. Werknemers krijgen direct vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. De mogelijkheden om scholingskosten in mindering te brengen op de transitiekosten worden verruimd. De al eerder aangekaarte verlichting van transitiekosten na arbeidsongeschiktheid van twee jaar, zal door het a.s. kabinet worden voortgezet.

Weten wat dit voor u betekent? Onze adviseurs vertellen u er graag meer over.

Doe ook eens de personeelskostenscan. Binnen twee minuten inzicht in besparingen en mogelijkheden.