085-0020620 hallo@qees.nl

Het gemiddelde verzuimpercentage ligt in Nederland op bijna vier procent. Arbodiensten constateren al jaren achtereen dat de helft van de ziekmeldingen geen medische oorzaak heeft. Recent bracht de NVAB, de vereniging van bedrijfsartsen, naar buiten dat zelfs in 70 tot 80% van de gevallen er sprake is van niet-medisch verzuim.

Problemen thuis,  begeleiding van terminale familieleden, financiële problemen of problemen met collega’s of leidinggevenden, worden als belangrijkste redenen genoemd.

Leidinggevenden weten vaak precies wat er speelt bij hun medewerkers, doch zijn terughoudend om dit bespreekbaar te maken. NVAB-voorzitter, Juriaan Penders hierover “de ene werknemer gaat met een snotneus naar het werk terwijl de ander zich nog eens omdraait en in bed blijft.” En: “hoe groter de loyaliteit aan de werkgever, hoe minder snel een werknemer zich ziek meldt.” Penders benadrukt dat er bij ziekteverzuim, ook als dat niet medisch is, wel altijd iets aan de hand is. Juist door met de medewerker in gesprek te gaan, kun je tijdig ingrijpen of hulp bieden om te voorkomen dat de medewerker geen andere uitweg ziet dan zich ziek melden.