Nieuws

Doorwerken na AOW

Qees

Het wordt aantrekkelijker om oudere werknemers in dienst te houden, zodat u langer gebruik kunt maken van de kennis en ervaring van pensioengerechtigde werknemers. Het wetsvoorstel ‘doorwerken na AOW’ is aangenomen in de Eerste Kamer. De wetgever wil enerzijds belemmeringen weg nemen om door te werken na pensioenleeftijd, anderzijds heeft zij beoogd om verdringen van jongere werknemers tegen te gaan.

De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Denk er aan om deze koppeling in de arbeidsovereenkomst op te nemen. De AOW-gerechtigde leeftijd schuift overigens nog steeds verder op. In 2022 zal sprake zijn van een leeftijdsafhankelijke ‘AOW-leeftijd’. Nu al geeft de rekentool van de Sociale Verzekeringsbank ‘AOW-leeftijden’ aan van 71 jaar of ouder.

De volgende wijzigingen gaan doorgevoerd worden:

  • De opzegtermijn wordt één maand.
  • De Wet Werk en Zekerheid bepaalt al dat een werkgever het contract bij het bereiken van de AOW-leeftijd zonder tussenkomst van UWV of rechter kan opzeggen. Ook hoeft een werkgever geen transitievergoeding te betalen.
  • De verplichting het loon door te betalen bij ziekte gaat terug van 2 jaar naar 13 weken. In 2018 vindt een evaluatie plaats en wordt bezien of loondoorbetalingsverplichting verder terug gebracht kan worden naar 6 weken.
  • Evenals ‘gewone’ werknemers hebben AOW-ers recht op tenminste het minimumloon.
  • Werkgevers in de publieke sector krijgen de verplichting om doorwerkende AOW-ers als eerste te ontslaan bij een reorganisatie.
  • Een werkgever is niet verplicht om in te gaan op een verzoek van een AOW-er om het aantal werkuren uit te breiden.

Qees

Qees is zo'n medewerker die iedere ondernemer zich zou wensen. Betrokken, bevlogen en staat altijd klaar. Qees is meer dan dat. Qees is een team HR-professionals die voor u klaar staan om al uw personeelsvragen te beantwoorden. Qees helpt bij het maken van arbeidsovereenkomsten, zoekt naar manieren om de loonkosten te verlagen, maakt de loonstroken van uw medewerkers en Qees is uw spin in het web bij verzuimbegeleiding. Qees is uw eigen afdeling personeelszaken, zonder dat u daar in hoeft te investeren. Onderdeel van de dienstverlening is advies over uw verzuimverzekering. De verzekeringsadviseurs van Qees zoeken naar de best passende oplossing en Qees koppelt deze verzekering via het online werkgeversportaal aan de arbodienstverlening en salarisadministratie. Dat zorgt ervoor dat u nieuwe medewerkers of verzuimmeldingen slechts op één plek hoeft te doen; bij Qees.