085-0020620 hallo@qees.nl

Minister Koolmees heeft eind december 2018 plannen gepresenteerd rondom de loondoorbetaling bij ziekte. In het regeerakkoord was opgenomen dat het tweede ziektejaar bij UWV zou ondergebracht. Gelukkig heeft de minister een andere oplossing gekozen: de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Hoe zit dat met de MKB verzuim-ontzorg-verzekering?

Als werkgever moet je het loon van een zieke medewerker 104 weken doorbetalen. Voor de meeste werkgevers en zeker voor kleine werkgevers, is dat financieel zwaar. Daarnaast moet je als werkgever de zieke werknemers re-integreren, waardoor het een nog zwaardere inspanning vergt. En of dat nog niet genoeg is, toets het UWV of er wel voldoende stappen zijn gezet tijdens de re-integratie. Is dat niet het geval kan er sanctie worden opgelegd in de vorm van een langere loondoorbetaling van 52 weken. Hoe gaan de nieuwe plannen van de minister dit eenvoudiger maken voor MKB-ondernemers?

MKB verzuim-ontzorg-verzekering.

De minister heeft met werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars afspraken gemaakt. Er komt een MKB verzuim-ontzorg-verzekering per 1 januari 2020. Deze verzekering vergoedt -net als de bestaande verzuimverzekering- de financiële schade van de loondoorbetaling bij ziekte. Daarboven op neemt de verzekering ook de begeleiding van re-integratie van zieke medewerkers over, inclusief mogelijke interventies.

Oordeel bedrijfsarts wordt leidend

Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend. Na 104 weken kan de medische beoordeling van de WIA-aanvraag door de verzekeringsarts van het UWV behoorlijk afwijken van de bedrijfsarts van de arbodienst. Als werkgever had je hier nauwelijks invloed op, maar kon je hier wel een loonsanctie voor krijgen. Dat gaat gelukkig veranderen.

Duidelijkheid van het UWV

De transparantie rondom beoordeling van de WIA-aanvraag gaat eveneens verbeteren. De minister wil dat het voor werkgevers duidelijker wordt waar het UWV hen op beoordeeld bij de re-integratie van zieke werknemers. De minister gaat hierover in gesprek met het UWV. Werkgevers krijgen meer grip op de re-integratie buiten het eigen bedrijf, het zogenaamde spoor 2. Werkgevers krijgen meer zekerheid over het inzet van het tweede spoor en kunnen dan samen met de medewerker een plan maken. Waarschijnlijk gaat het inzetten van een tweede spoortraject ook tot de MKB verzuim-ontzorg-verzekering horen.

Alles opgelost?

Zijn hiermee alle problemen uit de wereld voor werkgevers als het gaat om zieke medewerkers. Waarschijnlijk niet! Het is wachten op de uitwerking van de plannen. De MKB verzuim-ontzorg-verzekering gaat meer doen voor werkgevers dan de huidige verzuimverzekering. Het is te raden wat dat met de premie gaat doen. En nu? Afwachten tot 2020? Niet nodig. Qees kan je nu al helpen. Wij koppeling een (goedkopere reguliere) verzuimverzekering aan de dienstverlening van door ons geselecteerde arbodienstverlening. Als werkgever word je bij Qees bijgestaan door deskundige personeelsadviseurs en onze eigen Raadgevers. Qees heeft -zonder het op dat moment te beseffen- al een MKB personeel-ontzorg-verzekering! Meer weten? Reageer via de pop-up die in beeld verschijnt.