085-0020620 hallo@qees.nl

Als werknemers langer dan twee jaar in dienst zijn, dient de werkgever bij ontslag een transitievergoeding te betalen. Dit geldt ook voor werknemers die na 2 jaar ziekte worden ontslagen. Werkgevers ervaren de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid als onrechtvaardig. Ze hebben tenslotte ook al twee jaar het loon doorbetaald en kosten gemaakt voor re-integratie van de zieke werknemer. 

Per 10 juli 2018 is het wetsvoorstel voor de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid aangenomen. De wet treedt in werking per 1 april 2020 en per terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Wat kun je nu al doen?

Regels aanvraag compensatieregeling
Een aanvraag kan ingediend worden vanaf 1 april 2020 bij het UWV. Er moet daadwerkelijk een transitievergoeding worden of zijn betaald. De vergoeding moet binnen zes maanden zijn aangevraagd bij het UWV na betaling van het bedrag van de transitievergoeding door de werkgever. Voor oude gevallen, van 1 juli 2015 tot  april 2020, moet de aanvraag voor 1 oktober zijn ingediend. Het duurt dus nog even voordat deze compensatie kan worden aangevraagd. Wel kun je alvast alle stukken verzamelen om straks een aanvraag in te dienen bij het UWV. Voor oude gevallen heeft UWV zes maanden de tijd om te beslissen. Bij een aanvraag voor de compensatie van de transitievergoeding moeten de volgende gegevens worden verstrekt. 

  • De arbeidsovereenkomst met de werknemer;
  • de bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (bijv. een tijdelijk contract) na toestemming UWV, een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelde bedrijfsarts;
  • het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van de loonstroken);
  • de gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
  • een bewijs van betaling van de transitievergoeding.

Er wordt nooit meer aan compensatie betaald dan de transitievergoeding waarop werknemer recht zou hebben gehad als de arbeidsovereenkomst na 104 weken wachttijd was beëindigd.

Slapende dienstverbanden
Om transitievergoeding te voorkomen, hebben werkgevers in sommige situaties geen ontslagaanvraag ingediend en toch de werkzaamheden beëindigd. Er ontstaat daardoor een zogenaamd slapend contract. De periode van het slapend houden van de arbeidsovereenkomst of een loonsanctie tellen niet mee voor de compensatie. Heb jij ook nog slapende contracten binnen je onderneming, wellicht is het interessant om de arbeidsovereenkomst alsnog te beeindigen en per 1 april 2020 een compensatie aan te vragen. 

Meer weten? Bel of mail mij gerust. Mijn telefoonnummer is 06 – 10 565 147. 

Angelo Wiegmans

Angelo Wiegmans

Raadgever van Qees

De arbodienst is een onafhankelijke organisatie en weegt de belangen van zowel de werknemer als de werknemer af. De Raadgevers van Qees positioneren zich anders. Zij staan aan de kant van de werkgever en bespreken met hen de verschillende opties die tot een snelle werkhervatting kunnen leiden. Zij brengen ook de financiële consequenties van de mogelijkheden in kaart.