085-0020620 hallo@qees.nl

Heb ik met een verwijzing naar de boetes in de kopregel je aandacht getrokken. Mooi? Bedankt dat je dit bericht geopend hebt. Hoewel de verplichting tot het hebben van een basiscontract met een arbodienst al een jaar voor alle werkgevers van toepassing is, gaat de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met ingang van vandaag ook daadwerkelijk boetes opleggen. Het leek mij goed je hierover te informeren.

Mocht je je zaken nog niet op orde hebben, zijn voor jou de boetes wellicht toch nog dat zetje in de rug zijn om  in actie te komen. De boetes zijn niet mis:

  • € 1.500 voor het niet hebben van een basiscontract;
  • € 1.500 voor niet beschikbaar hebben van een preventiemedewerker;
  • € 1.500 voor het niet actief wijzen van werknemers op de mogelijkheid van een open spreekuur;
  • € 1.500 als er geen doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts is;
  • € 1.500 geen mogelijkheid voor second opinion.

De Inspectie kan volstaan met het geven van een waarschuwing, behalve als er een basiscontract ontbreekt. In dat geval zullen zij direct een boete opleggen.

Door samen te werken met Qees beschik je over een full-service overeenkomst met een arbodienst. Om het jou zo makkelijk mogelijk te maken koppelen wij verzekering, arbo en salarisadministratie aan elkaar, zodat jij alle personeelszaken op één plek kunt regelen.

Nog geen samenwerking met Qees? Neem snel contact met mij op. Ik spreek je graag!

Met vriendelijke groeten,

Lambert Becks,
manager van Qees