Angelo Wiegmans

Verzuimdossier: wat leg je vast?

Wanneer een werknemer ongeschikt raakt om zijn werkzaamheden uit te voeren, meldt de werknemer zich ziek. Vaak willen we weten wat eraan mankeert om te kunnen beoordelen hoelang de werknemer afwezig zal...

Te laat of niet te laat, that’s the question.

Per 1 januari 2017 worden WGA-vast en -flex samengevoegd. Voor veel werkgevers is dit een aanleiding om te overwegen om eigenrisicodrager te blijven of juist terug te gaan naar het UWV. Als een werkgever al...

Werkgever mag ziekmelding weigeren?

Herkenbaar? Een werknemer meldt zich ziek en gaat een week later op vakantie. Op Facebook staat dat hij een flinke wandeling heeft gemaakt in de Ardennen. Ander voorbeeld. Gisteren had u nog een gesprek met...

Lagere kosten door invoering WW

Op 1 januari jl.  is er weer een deel van de Wet Werk en Zekerheid in gegaan. Ditmaal werd de maximale duur van de WW-uitkering verkort van 38 naar 24 maanden. Wat betekent dit voor uw werknemer en hoe zit...

Maak goede afspraken!

“Op de vraag waarom werkgevers 100% loondoorbetaling hebben verzekerd gedurende het eerste jaar, blijft de HR-adviseur of directeur vaak het antwoord schuldig”, aldus Angelo Wiegmans, raadgever van...

Deskundigenoordeel UWV soms gratis

In een verzuimdossier kunt u het UWV laten toetsen of u op de goede weg bent met de re-integratie van uw zieke werknemer. Bij twijfel over het advies van de bedrijfsarts, of de nieuwe functie passend is,...
Een dikke 9,8 van Debbie Mels Lommers Makelaardij!
“Met vijf 10’en en één 9 (voor besparing) zijn we ontzettend blij met de beoordeling van Debbie Mels. Samen met Perrée & Partners...”
Debbie Mels , Debbie Mels Lommers Makelaardij