085-0020620 hallo@qees.nl

Als werkgever ben je 12 jaar (financieel) verantwoordelijk voor een zieke medewerker. Daar verandert niets aan. Hoe zit het ook al weer?

Na twee jaar ziek te zijn geweest, mag je de arbeidsovereenkomst beëindigen en krijgt de werknemer recht op een uitkering. Gedurende de eerste twee jaar betaalt de werkgever het salaris door en help je de werknemer om zo goed mogelijk de werkzaamheden -binnen of buiten de onderneming- te hervatten. Bij het beëindigen van het dienstverband betaal je een transitievergoeding aan de zieke werknemer. Medewerkers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst zijn gegaan, krijgen twee jaar een Ziektewetuitkering.

Na de eerste twee jaar heeft de zieke medewerker recht op een WGA-uitkering, tenzij hij of zij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. In dat geval ontvangt de medewerker een IVA-uitkering. De kosten van de WGA-uitkering -en ook kosten van de Ziektewetuitkering worden verhaald op de werkgever via de premies Werkhervattingskas. Kleine werkgevers (loonsom tot € 319.000) betalen een vaste premie per sector. Grote werkgevers (loonsom vanaf € 3.190.000) betalen de uitkeringen die hun werknemers eerder ontvangen hebben volledig terug. Middelgrote werkgevers betalen deels een sectorpremie en deels een individuele toerekening van de uitkeringen van hun zieke ex-medewerkers.